Varan har lagts till i varukorgen
Omarbetad föreskrift från Vägverket
Miljö 11 jan 2010
IFS2009:4 »Säkerhet vid arbete på väg« ersätter IFS2003:1. Föreskriften gäller vid Vägverkets upphandlingar, genomförande av projekteringsuppdrag och entreprenader från och med den 16 november 2009. Den ska även användas vid tillstånd för ledningar enligt 44 § väglagen, med un­dantag för vissa avsnitt som närmare anges i respektive kapitel.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter