Varan har lagts till i varukorgen
Mer massivträ i Träguiden
Teknik 25 jan 2010
Intresset för att bygga med massivträ har ökat de senaste åren och en hel del projekt har genomförts. Träguiden har nu kompletterats med både uppdaterade och med helt nya avsnitt som handlar om massivträ..

Sedan tidigare har det funnits en hel del avsnitt i TräGuiden som behandlar massivträteknik. Skogsindustrierna, som står bakom Träguiden, har nu låtit uppdatera dessa avsnitt när det gäller:

 • text
 • figurer
 • bildmaterial.

Flera helt nya avsnitt har dessutom lagts in.

Uppdateringar

I avsnittet Planera träbygg har det lagts till ett exempel på hur man kan göra en påbyggnad av massivträ på en befintlig byggnad.

Flera nya konstruktionsexempel om användningen av massivträ har lagts in. Här illustreras exempelvis:

 • några utföranden för bärande väggskivor i massivträ
 • hur olika typer av bjälklag och väggar i massivträ kan konstrueras
 • hur anslutningar ska göras mot:
  • betongplatta på mark
  • mellanbjälklag.

Också avsnittet om dimensionering kompletterats med nytt material. Här visas till exempel dimensionering av:

 • väggskivor
 • bjälklag.

Nya avsnitt

I ett nytt avsnitt visas hur installationer ska placeras i väggar och bjälklag av massivträ.

I nya avsnitt visas också konstruktiv utformning av:

 • stommar
 • volymsmoduler
 • bjälklags- och väggelement.

Läs mer:

TräGuiden

TräGuiden

TräGuiden är en handbok om modernt trä och träbyggande som är gjord för att användas på Internet. Alla texter som visas i popupfönster kan enkelt skrivas ut. Utgångspunkt för TräGuiden är de tio delar av Träbyggnadshandboken som gavs ut av Träinformation och Trätek under åren 1991-1994. 

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter