Varan har lagts till i varukorgen
Besiktning: Vanligaste felen – Del 3, Entreprenörens fel
Teknik 11 jan 2010
I Bygginfo PM4-2009 redogjorde Torbjörn Osterling för vanliga fel på plåttak, som orsakats av be­ställaren och beställarens konsulter. Torbjörn fortsätter här med fler vanliga fel som uppmärksammas vid besiktningar. Nu handlar det om fel som orsakats av entreprenörer.
Torbjörn Osterling är en erfaren besikt­ningsman inom hus­byggnadsentreprena­der med särskild inriktning på takentre­prenader. Han har arbetat som kapitelutredare för AMA sedan 1970-talet och ansvarat för revideringen av plåtkapitlen i AMA Hus 08. 

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter