Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Spara energi i skolbyggnader
Bostäder 3 jan 2011
Kunskapen om samspelet mellan skolors verksamhet och användningen av energi är begränsad. Det är en av slutsatserna i förstudien ”Energieffektivitet i skolor och förskolor”.
Forskningsstiftelsen Arkus ville undersöka vilken kunskap som finns om hur energieffektivisering kan genomföras i skolor samtidigt som skolan uppfyller sina mål. Därför har de genomfört förstudien ” Energieffektivitet i skolor och förskolor”.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Skogslundens förskola i Åkersberga är ett exempel som lyfts fram i rapporten. Förskolan är byggd i passivhusteknik. Foto: Bleck arkitekter.
FAKTA Fakta om förstudien

Syfte:

  • Sammanställa vilken kunskap som finns i dag om effektiv användning av energi i skolverksamhet och skolbyggnader.
  • Ge exempel på planerade, pågående och genomförda byggnads- och förvaltningsprojekt. Projekten ska ligga i framkant vad gäller effektiv energianvändning.
  • Redogöra för områden med behov av vidare forskning.

Skolans behov gällande luft-, ljud-, ljuskvalitet och säkerhetsaspekter ska kopplas till skolans mål för inlärning, trivsel och trygghet. Studien ska undersöka vilken befintlig kunskap som finns om hur dessa behov kan tillgodoses på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Förstudien är initierad av Arkus, en stiftelse för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad. Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, Cerbof, har varit med och finansierat projektet.

Lars Lindstaf, arkitekt på Cedervall Arkitekter AB, har varit projektansvarig och skrivit rapporten. Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor, Arkitekturanalys sthlm AB, Lisa Daram, arkitekt Arkus och Lars Lindstaf har ansvarat för projektledningen.

FAKTA Bakgrund till behovet av förstudien

En bakgrund till förstudien var Energimyndighetens och Boverkets undersökning av energianvändningen i skolor och förskolor år 2006. Undersökningen ingick i projektet Energianvändning i lokaler, STIL 2. I slutrapporten framkom att den uppskattade användningen av energi i svenska skolor är 213 kilowattimmar per kvadratmeter och år (avser uppvärmd yta över 10 grader Celsius, Atemp). Inventeringen av innemiljön gav ett genomsnittsbetyg på 3,3 på en skala 1 till 5.

Energimyndigheten driver projektet Energianvändning i lokaler, STIL 2. Syftet är att ta reda på hur energianvändningen fördelas på olika användningsområden. På så sätt ska det gå att få fram bättre nationell statistik över energianvändning och inneklimat i lokaler. Projektet pågår under flera år och olika lokaltyper inventeras.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Skogslundens förskola i Åkersberga är ett exempel som lyfts fram i rapporten. Förskolan är byggd i passivhusteknik. Foto: Bleck arkitekter.
FAKTA Fakta om förstudien

Syfte:

  • Sammanställa vilken kunskap som finns i dag om effektiv användning av energi i skolverksamhet och skolbyggnader.
  • Ge exempel på planerade, pågående och genomförda byggnads- och förvaltningsprojekt. Projekten ska ligga i framkant vad gäller effektiv energianvändning.
  • Redogöra för områden med behov av vidare forskning.

Skolans behov gällande luft-, ljud-, ljuskvalitet och säkerhetsaspekter ska kopplas till skolans mål för inlärning, trivsel och trygghet. Studien ska undersöka vilken befintlig kunskap som finns om hur dessa behov kan tillgodoses på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Förstudien är initierad av Arkus, en stiftelse för forskning och utveckling inom arkitektur och samhällsbyggnad. Centrum för Energi- och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, Cerbof, har varit med och finansierat projektet.

Lars Lindstaf, arkitekt på Cedervall Arkitekter AB, har varit projektansvarig och skrivit rapporten. Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor, Arkitekturanalys sthlm AB, Lisa Daram, arkitekt Arkus och Lars Lindstaf har ansvarat för projektledningen.

FAKTA Bakgrund till behovet av förstudien

En bakgrund till förstudien var Energimyndighetens och Boverkets undersökning av energianvändningen i skolor och förskolor år 2006. Undersökningen ingick i projektet Energianvändning i lokaler, STIL 2. I slutrapporten framkom att den uppskattade användningen av energi i svenska skolor är 213 kilowattimmar per kvadratmeter och år (avser uppvärmd yta över 10 grader Celsius, Atemp). Inventeringen av innemiljön gav ett genomsnittsbetyg på 3,3 på en skala 1 till 5.

Energimyndigheten driver projektet Energianvändning i lokaler, STIL 2. Syftet är att ta reda på hur energianvändningen fördelas på olika användningsområden. På så sätt ska det gå att få fram bättre nationell statistik över energianvändning och inneklimat i lokaler. Projektet pågår under flera år och olika lokaltyper inventeras.