Varan har lagts till i varukorgen
Säkrare övergång med blinkljus
Vägar och gator 5 jan 2011
Fivö-system kan bidra till att minska olyckorna vid övergångsställen. Foto: Tomas Lundgren.
Blinkande ljus vid övergångsställen kan bidra till att öka säkerheten för fotgängare och cyklister. Systemet bör dock inte användas på platser med skymd sikt.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Det visar en utvärdering från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Trafikverket vill dock ha fram mer kunskaper innan man rekommenderar en ökad satsning på tekniken.

Finns på 150 platser

Så kallad förstärkt information vid övergångsställen, Fivö, i form av blinkande ljus på eller intill Här går man-skylten introducerades i Sverige första gången i slutet på 1980-talet. På senare år har intresset för tekniken ökat och i dagsläget används systemet på cirka 150 platser i landet.

Trafikverket vill därför skaffa sig ett bättre underlag för när och på vilka platser tekniken bör rekommenderas. Vägverket tog i fjol fram en rapport som utvärderade för- och nackdelar med olika sorters Fivö-system.

Intervjuat trafikanter

Nu har VTI på Trafikverkets uppdrag gjort en ministudie av hur trafikanterna upplever de uppgraderade övergångsställena. VTI har intervjuat fotgängare, cyklister och bilister samt gjort hastighetsmätningar vid tre övergångsställen med förstärkt information i Åhus, Båstad och Linköping.

Studien visar att de blinkande ljusen har effekt. Bilarnas hastighet var i snitt 2,2 kilometer per timme lägre när Fivö-systemet var påslaget än när det var avstängt.

– En hastighetssänkning med drygt två km per timme i tätort kan tyckas liten, men kan ha en avgörande betydelse vid en olycka, säger Anna Anund på VTI, en av dem som utfört studien.

Känner sig säkrare och tryggare

Undersökningen visar också att både fotgängare och cyklister anser att systemet bidrar till att de är säkrare, känner sig trygga och att bilister i större utsträckning stannar och släpper dem före.

Även bilisterna anser att systemet bidrar till att de lättare upptäcker fotgängare och cyklister vid övergångsstället. De flesta intervjuade ansåg dock att det ljus som används borde vara starkare och tydligare.

– Vår slutsats är att Fivö-systemen har en potential att öka säkerheten. Men det är viktigt att man placerar det på rätt plats. Det finns säkert övergångställen som trots denna typ av system inte kan anses säkra, säger Anna Anund.

Trafikverket vill studera mer

Peter von Heidenstam på Trafikverkets installationsenhet har beställt utredningen som ska ligga till grund för nya allmänna rekommendationer om Fivö-system. Han är inte beredd att redan i dag säga när Fivö-system bör användas eller inte.

– En huvudfråga vi vill ha svar på är om det finns en risk att fotgängare och cyklister invaggas i en falsk säkerhet, att de känner sig tryggare än de faktiskt är, säger han. Det vill vi studera mer noggrant.

Ambitionen är nu att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, SKL, ta fram ett gediget underlag som kan bli nya föreskrifter och rekommendationer inom ett år.

– Det känns angeläget att vi gör detta tillsammans med SKL eftersom det framförallt är kommunerna som bestämmer vilka övergångsställen som bör ha förstärkt information, säger Peter von Heidenstam.

FAKTA Så fungerar Fivö

Förstärkt information vid övergångsställen, Fivö, är ett begrepp för system som är ett mellanting mellan vanliga oreglerade övergångsställen och övergångsställen med fast ljusreglering (röd och grön gubbe).

Fivö är ett sätt att försöka öka säkerheten för fotgängare och cyklister utan att behöva installera fasta ljusreglage. Systemets blinkande ljus slås på med hjälp av detektorer när någon närmar sig övergångsstället.

FAKTA Tips på förbättringar av Fivö

Så här ville några av de intervjuade förbättra systemet:

  • Blinkandet bör börja tidigare
  • Röda, blå eller orangefärgade lampor i stället för gula
  • Större lampor som syns bättre på dagtid
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Arbetsmiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Så fungerar Fivö

Förstärkt information vid övergångsställen, Fivö, är ett begrepp för system som är ett mellanting mellan vanliga oreglerade övergångsställen och övergångsställen med fast ljusreglering (röd och grön gubbe).

Fivö är ett sätt att försöka öka säkerheten för fotgängare och cyklister utan att behöva installera fasta ljusreglage. Systemets blinkande ljus slås på med hjälp av detektorer när någon närmar sig övergångsstället.

FAKTA Tips på förbättringar av Fivö

Så här ville några av de intervjuade förbättra systemet:

  • Blinkandet bör börja tidigare
  • Röda, blå eller orangefärgade lampor i stället för gula
  • Större lampor som syns bättre på dagtid