Varan har lagts till i varukorgen
Sabo vill ha små flerfamiljshus
Bostäder 17 dec 2010
Sabo arrangerar en tävling för att få fram typhus för flerfamiljer.
Det behövs små flexibla flerfamiljshus som lämpar sig vid förtätning i staden. Sabo utmanar nu i en tävling byggentreprenörerna att ta fram sådana typhus.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

I tävlingen efterlyser Sabo förslag till mindre och mer flexibla flerfamiljshus/typhus som kan användas till kompletteringsbebyggelse. Det är det som Sabos cirka 280 medlemsföretag efterfrågar allt mer.

Max 12 000 kronor per kvadratmeter

De vinnande husen får kosta max 12 000 kronor per kvadratmeter plus moms att producera. Priset omfattar bara själva husentreprenaden och inte grund eller tomtplanering. Huset ska vara nyckelfärdigt och fullt utrustat. Övriga krav är att husen ska:

  • uppföras i två våningar
  • innehålla 6–8 lägenheter (i lägenhetsstorlekar 2 och 3 rok)
  • ha invändigt trapphus med plats för uppställning av barnvagnar och/eller rullatorer
  • ha hiss/lyftplatta i trapphuset så att samtliga lägenheter är tillgänglighetsanpassade
  • ha balkong eller uteplats i samtliga lägenheter

Dessutom ska byggnaden ha låg energiåtgång, max 60 kilowattimmar per kvadratmeter och år samt i övrigt uppfylla Boverkets föreskrifter och råd för nyproduktion

Tre av fyra kommuner behöver fler hyreslägenheter

Enligt Boverket har 75 procent av landets kommuner har brist på hyresrätter, en ökning från 2009. Många har dock endast behov av ett fåtal hyresrätter och behöver bygga mindre hus.

Nyproduktionen bland Sabos medlemsföretag rör sig i många fall om kompletteringsbyggande i befintliga bostadsområden eller i tätorternas centrala delar. Där kan företagen utnyttja redan utbyggd infrastruktur och kompletteringarna gör det lättare för äldre att bo kvar i området.

Små hus lika dyra som stora

Dessa mindre projekt är dyra eftersom de projekteras och upphandlas individuellt. De administrativa kostnaderna är i stort sett desamma vare sig man bygger sex lägenheter eller 100.

För närvarande pågår ingen produktutveckling för att hitta effektiva produktionsmetoder för mindre flerbostadshus. Sabo anser att det borde finnas typhus till fasta priser, på samma sätt som på villamarknaden.

En enkät bland Sabos medlemsföretag visar att det de närmaste två-tre åren finns en efterfrågan på cirka 500 lägenheter i mindre flerbostadshus. Ett 20-tal medlemsföretag säger att de direkt skulle beställa sådana typhus om de fanns.

17 januari sista dag att anmäla sig

Tävlingen genomförs i två steg. Anmälningstiden går ut den 17 januari.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter