Varan har lagts till i varukorgen
På gång kring nya PBL
Energi 22 dec 2010
De förändringar som miljödepartementet föreslår i promemoria om kompletteringar i nya PBL berör bland annat förutsättningarna för bygglov. Foto: Thord Sköldekrans.
Beslutet om en ny plan- och bygglag (2010:900) i juni var startskottet för många aktiviteter. Plan- och byggförordning och föreskrifter ändras. Dessutom planeras flera informations- och utbildningsinsatser.
Den 2 maj 2011 träder som bekant nya plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Sedan beslutet om nya lagen har det framkommit att den behöver justeras på några punkter. De flesta ändringar är redaktionella eller lagtekniska men några innebär ändringar i sak. En promemoria har varit ute på remiss under hösten 2010.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter