Varan har lagts till i varukorgen
Last under byggskedet
Bestämmelser 20 dec 2010
Vid dimensioneringen av bärande konstruktioner ska framtida permanenta laster och även en del tillfälliga laster beaktas under byggskedet.

Det är laster som till exempel förspänning, inverkan av hydratisering, personer, handverktyg, lagring av flyttbara föremål och rörliga tunga maskiner. Dessa laster beskrivs i SS-EN 1991-1-6 Eurokod 1. Standarden innehåller föreskrifter och råd för de laster som ska kontrolleras under byggskedet och i samband med ändringar.

Men alla som deltar i byggprocessen behöver inte ha detaljerade kunskaper om SS-EN 1991-1-6 och tillhörande standarder. De behöver bara en mer övergripande information för att kunna lämna korrekt information till konstruktörer. En komprimerad beskrivning av de regler som ges i SS-EN 1991-1-6 finns i handboken Last under byggskede. Den är avsedd att användas ute på byggarbetsplatsen.

Handboken innehåller en beskrivning av laster och dimensionering i allmänhet med fokus på de regler som gäller under byggskedet och även laster som enligt SS -EN 1991-1-6 ska kontrolleras. Slutligen beskrivs regler som gäller vid ändring, renovering och/eller rivning samt en "checklista" som kan användas som kontroll på att allt har tagits i beaktande.

Handboken "Last under byggskede" är avsedd att användas ute på byggarbetsplatsen.
FAKTA Mer information

Handboken har tagits fram som ett projekt hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Sveriges Byggindustrier har varit projektansvarig.

ProDevelopment AB i Luleå har stått för projektledningen. De kan lämna mer information om handboken, www.proDevelopment.se.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

Handboken "Last under byggskede" är avsedd att användas ute på byggarbetsplatsen.
FAKTA Mer information

Handboken har tagits fram som ett projekt hos Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Sveriges Byggindustrier har varit projektansvarig.

ProDevelopment AB i Luleå har stått för projektledningen. De kan lämna mer information om handboken, www.proDevelopment.se.