Varan har lagts till i varukorgen
Kövarningssystem för liv och arbetsmiljö
Teknik 15 dec 2010
Upphinnandeolyckor med påkörning bakifrån är en mycket vanlig olyckstyp som varje år orsakar person- och fordonsskador för miljontals kronor. Bild:Svevia
På infarten E6 till Göteborg, och snart på infarten E4/E20 till Stockholm, halverar kövarningssystem olyckorna.

Upphinnandeolyckor med påkörning bakifrån är en mycket vanlig olyckstyp som varje år orsakar person- och fordonsskador för miljontals kronor. Höga hastigheter och snabba inbromsningar är också en fara vid vägarbeten.

Lyckat projekt på E6 i Göteborg

Utmed norra infarten till Göteborg har ett kövarningssystem funnits på plats i nio år. Sju skyltarna  är monterade på portaler vid E 6:ans norra infart. De tänds vid köbildning för att varna trafik på väg mot Göteborg. Det är rena varningsskyltar, som inte anger någon ändrad högsta tillåten hastighet.

Resultatet: halverat antal påkörningar bakifrån. Trafikanterna i Göteborg är mycket medvetna om att det ofta är köer på vägen mot Tingstadstunneln. Trots detta har effekten av skyltarna blivit stor, enligt Vägverkets (nuvarande Trafikverket) statistik.

Kövarningsystem införs nu också på en 11 kilometer lång sträcka vid Stockholms södra infart: E4/E20 Södertäljevägen. Här kombineras åtgärden med utökade körfält.

Kövarningssystem

När skyltarna tänds ökar uppmärksamheten hos trafikanten, hastigheten minskar och man håller längre avstånd till framförvarande bil.

Systemet är uppbyggt av flera stycken så kallade detekteringsytor. Varje detektor består av två radarsystem som läser av och registrerar fordonets hastighet och avståndet mellan fordonen. Systemet medger att man kan få olika värden inom olika detekteringsytor om hastigheten skulle variera.

Det en relativt enkelt och billig lösning, jämfört med andra system där även den högsta tillåtna hastigheten kan regleras.

FAKTA Kövarningssystem

Köer kan uppstå så oväntat och plötsligt att bakomvarande bilar inte hinner stanna. Likaså uppstår ofta situationer när det till exempel är risk för halka, när det finns korsande fordon eller oskyddade trafikanter på vägen. På motortrafiklederna finns system som har till uppgift att förebygga olyckor genom att i tid varna för köer eller hinder på vägen.

Källa: Trafikverket

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Kövarningssystem

Köer kan uppstå så oväntat och plötsligt att bakomvarande bilar inte hinner stanna. Likaså uppstår ofta situationer när det till exempel är risk för halka, när det finns korsande fordon eller oskyddade trafikanter på vägen. På motortrafiklederna finns system som har till uppgift att förebygga olyckor genom att i tid varna för köer eller hinder på vägen.

Källa: Trafikverket