Varan har lagts till i varukorgen
Hundratals miljoner kan sparas
Energi 10 jan 2011
Genom att vädertäcka ett bygge sparar man mycket energi och minskar samtidigt risken för fuktskador. Foto: Anders Wester.
Byggbranschen skulle kunna spara mellan 200 och 300 miljoner kronor per år genom att effektivisera energianvändningen på byggarbetsplatserna.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

FoU Väst inom Sveriges Byggindustrier har med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och Energimyndighetens program Lågan tagit fram ett planeringsverktyg och ett förslag till checklista som ger hjälp på vägen.

Bara genom att följa det kan elförbrukningen minska med 25-30 procent.

Mer än 5 miljoner megawattimmar per år

Enligt en specialstudie från SCB år 2004 använder byggsektorn mer än 5 miljoner megawattimmar energi varje år. Transporter på samt till och från byggarbetsplatsen svarar för nästan en tredjedel av användningen, drygt 1,6 miljoner megawattimmar.

Varje år förbrukar sektorn cirka 750 000 megawattimmar el på byggarbetsplatserna. Det är alltså den användningen som skulle kunna halveras.

Belysning och bodar drar mest

70 procent av den el som går åt används till uppvärmning av byggbodar och till belysning. Övriga poster är uppvärmning av containrar och drift av kranar, byggfläktar och andra verktyg.

– Byggbranschen har av tradition varit dålig på att hålla ordning på hur mycket energi man gör av med, säger Jonas Norrman på IMCG som tillsammans med Sune Almqvist från Tidermans hållit ihop projektet.

– Ett skäl har förstås varit att man på många byggarbetsplatser haft tillgång till fri el, vilket motverkat intresset för att spara. Men det saknas också strukturer och organisation för hur man ska gå till väga.

Verktyg för planering och uppföljning

Men nu utvecklas alltså ett excelbaserat planerings- och uppföljningsverktyg som ska användas på en övergripande nivå hos dem som planerar och utvärderar varje byggprocess.

– För att verktyget ska bli så bra som möjligt vill vi gärna ha hjälp att utveckla det. Den som vill vara med att prova det får gärna kontakta oss, säger Jonas Norrman.

Dessutom finns ett förslag till checklista med metoder och val av teknik som kan användas på arbetsplatsen och följas av såväl entreprenör som underleverantörer.

Energiansvarig för varje arbetsplats

Checklistan omfattar allt från hur man planerar inför arbetet, vilken typ av belysning och bodar som används till hur man effektiviserar torkprocesser och minskar värmeutsläpp.

– Det handlar om riktlinjer och förhållningssätt som det är viktigt att entreprenören ser till att alla underleverantörer verkligen är medvetna om och följer, säger Jonas Norrman.

En central del i hela upplägget är att det bör utses en energiansvarig för varje arbetsplats. Det bör dock inte vara platschefen, säger Jonas Norrman.

– Denne har ofta fullt upp med allt annat och kommer knappast kunna prioritera energianvändning. Ett förslag är att ett sådant uppdrag skulle kunna förvaltas av de företag som hyr ut byggbodar och maskiner till bygget.

Byggherrar bör ställa krav

Fyra pilotprojekt som är inriktade på att spara energi på olika sätt genomförs nu i Göteborg. En annan viktig uppgift för projektet är också att få fram ett gemensamt energiindex, som talar om genomsnittsförbrukningen på en byggarbetsplats under olika delar av året.

– Vår förhoppning är också att byggherrarna i sina upphandlingar ska bli bättre på att ställa krav på mer effektiv energianvändning när de beställer ett nytt hus. Men hittills har deras intresse för det varit litet eller närmast obefintligt, säger Jonas Norrman.

FAKTA Hjälp till att testa det nya verktyget

Projektet vill gärna ha hjälp att utveckla det nya planerings- och uppföljningsverktyget. Gå in på www.imcg.se eller kontakta Jonas Norrman, IMCG, 0766- 36 53 01 eller jonas.norrman@imcg.se

Uppföljningsverktyget är utvecklat i excel och är uppdelat i tre sektioner: referensdata, resultat/index samt de olika faserna i bygget.

Verktyget kan i nuläget bara användas för uppföljning men ska när det finns ett gemensamt energiindex för branschen även kunna användas i planeringen inför byggstart.

FAKTA Checklista

Så här ser förslagen till detaljstyrda riktlinjer ut som bör följas av både entreprenörer och underleverantörer

Allmänt

 • Energiansvarig person (inte platschefen) på byggarbetsplatsen.
 • Ny teknik med digital mätning som visar aktuell och ackumulerad energianvändning .

Inför arbete

 • Tidig planering och beräkning av energianvändning.
 • Energieffektiva val av belysning, bodar, uppvärmning och containers.
 • Jämförelse mellan förtillverkat och platsbyggt.

Belysning

 • Använd inte arbetsbelysning med glödljus, använd istället lågenergibelysning (metallhalogen, eller högtrycksnatriumlampor).
 • Använd rörelsestyrd belysning men undvik för korta tidsintervaller.
 • Installera arbetsbelysning tidigt i byggnaden för att undvika energikrävande stativstrålkastare.
 • Ledljus av diodlampor i trappor som lyser dygnet runt. Släck i övriga utrymmen efter arbetsdagens slut.

Bodar

 • Använd energieffektiva byggbodar.
 • Uppvärmning med nattsänkning och maximerad temperatur genom termostat.
 • Installera frånlufts- eller annan värmepump.
 • Montera dörrstängare.
 • Energimätare på varje bodinstallation.

Containers

 • Undvik att använda oisolerade containers som värms upp. Använd hellre oinredda bodar.

Maskiner

 • Välj maskiner med så låg energiförbrukning som möjligt och med kapacitet anpassad efter behov.

Torkning

 • Se till att byggnadens klimatskal är tätt så att du inte värmer upp mer än nödvändigt.
 • Använd ingjutna värmeslingor i stommar vid torkning och uppvärmning.

Värmeutsläpp

 • Minska värmeutsläpp genom luftridå av kalla fläktar.
 • Pressa ned varm luft med hjälp av fläktar i lokaler med högt i tak.
 • Täta hisschakt för att undvika genomdrag.
 • Täck in byggnaden för att minska läckage av värme och tillförsel av fukt.
 • Märk ut våningsplan tidigt för att undvika att dörrar öppnas i onödan.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Belysning Utemiljö Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Hjälp till att testa det nya verktyget

Projektet vill gärna ha hjälp att utveckla det nya planerings- och uppföljningsverktyget. Gå in på www.imcg.se eller kontakta Jonas Norrman, IMCG, 0766- 36 53 01 eller jonas.norrman@imcg.se

Uppföljningsverktyget är utvecklat i excel och är uppdelat i tre sektioner: referensdata, resultat/index samt de olika faserna i bygget.

Verktyget kan i nuläget bara användas för uppföljning men ska när det finns ett gemensamt energiindex för branschen även kunna användas i planeringen inför byggstart.

FAKTA Checklista

Så här ser förslagen till detaljstyrda riktlinjer ut som bör följas av både entreprenörer och underleverantörer

Allmänt

 • Energiansvarig person (inte platschefen) på byggarbetsplatsen.
 • Ny teknik med digital mätning som visar aktuell och ackumulerad energianvändning .

Inför arbete

 • Tidig planering och beräkning av energianvändning.
 • Energieffektiva val av belysning, bodar, uppvärmning och containers.
 • Jämförelse mellan förtillverkat och platsbyggt.

Belysning

 • Använd inte arbetsbelysning med glödljus, använd istället lågenergibelysning (metallhalogen, eller högtrycksnatriumlampor).
 • Använd rörelsestyrd belysning men undvik för korta tidsintervaller.
 • Installera arbetsbelysning tidigt i byggnaden för att undvika energikrävande stativstrålkastare.
 • Ledljus av diodlampor i trappor som lyser dygnet runt. Släck i övriga utrymmen efter arbetsdagens slut.

Bodar

 • Använd energieffektiva byggbodar.
 • Uppvärmning med nattsänkning och maximerad temperatur genom termostat.
 • Installera frånlufts- eller annan värmepump.
 • Montera dörrstängare.
 • Energimätare på varje bodinstallation.

Containers

 • Undvik att använda oisolerade containers som värms upp. Använd hellre oinredda bodar.

Maskiner

 • Välj maskiner med så låg energiförbrukning som möjligt och med kapacitet anpassad efter behov.

Torkning

 • Se till att byggnadens klimatskal är tätt så att du inte värmer upp mer än nödvändigt.
 • Använd ingjutna värmeslingor i stommar vid torkning och uppvärmning.

Värmeutsläpp

 • Minska värmeutsläpp genom luftridå av kalla fläktar.
 • Pressa ned varm luft med hjälp av fläktar i lokaler med högt i tak.
 • Täta hisschakt för att undvika genomdrag.
 • Täck in byggnaden för att minska läckage av värme och tillförsel av fukt.
 • Märk ut våningsplan tidigt för att undvika att dörrar öppnas i onödan.