Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Hästar sköter parken
Teknik 29 dec 2010
Det började med en vision om en miljöskuldfri park. Nu klipps gräset med en hästdriven gräsklippare. Foto: Arne Mattsson.
Bulltoftaparken i Malmö är ett lyckat exempel på ekologisk parkskötsel. Hästar och betesdjur kan ersätta maskinklippning av gräs och samtidigt skapa sociala mervärden.
Redaktionen Omvärldsbevakning
Det är svårt att ställa långtgående miljökrav i upphandling av parkskötsel. En anledning är att marknaden för professionella skötselmaskiner är liten i Sverige. Detta bidrar i sin tur till att utvecklingen av maskiner som drivs med förnybara bränslen går mycket långsammare än i andra branscher.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Miljövänlig gräsklippning och andra hållbara skötselaktiviteter i Bulltoftaparken:

 • Alla kortgräsytor och större delen av ängsytorna klipps med häst.
 • Grusytor sladdas med häst.
 • Allt gallringsvirke ligger kvar i gallrade ytor, riset flisas och sprutas in i planteringsytorna.
 • Alla arbetstransporter sker antingen med biogas eller eldrift.
 • Försök med solcellsdriven parkbelysning.
 • Sopsortering, den första i Malmö på allmän plats.
 • Betesdrift med kor på en yta av tio hektar blandad skog och ängsmark.
FAKTA Bulltofta rekreationsområde

Initiativet till Bulltofta rekreationsområde togs av två landskapsarkitektstuderande i slutet av 1970-talet. Det fanns ett stort behov av naturmark nära Malmö, som genom sitt läge på den skånska slätten helt saknar naturlig skog. Parkområdet ligger på delar av vad som tidigare var Bulltofta flygfält och omgivande jordbruksmark. Bulltoftaparken byggdes i mitten av 1980-talet, den är indelad i tre zoner:

 • Naturzonen består av skogspartier med lövträd av olika slag, ängar och våtmarker.
 • Parkzonen har odlingslotter och ett arboretum.
 • Idrottszonen har bland annat bollplaner, minigolf och ett motionscenter.
Redaktionen Omvärldsbevakning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Miljövänlig gräsklippning och andra hållbara skötselaktiviteter i Bulltoftaparken:

 • Alla kortgräsytor och större delen av ängsytorna klipps med häst.
 • Grusytor sladdas med häst.
 • Allt gallringsvirke ligger kvar i gallrade ytor, riset flisas och sprutas in i planteringsytorna.
 • Alla arbetstransporter sker antingen med biogas eller eldrift.
 • Försök med solcellsdriven parkbelysning.
 • Sopsortering, den första i Malmö på allmän plats.
 • Betesdrift med kor på en yta av tio hektar blandad skog och ängsmark.
FAKTA Bulltofta rekreationsområde

Initiativet till Bulltofta rekreationsområde togs av två landskapsarkitektstuderande i slutet av 1970-talet. Det fanns ett stort behov av naturmark nära Malmö, som genom sitt läge på den skånska slätten helt saknar naturlig skog. Parkområdet ligger på delar av vad som tidigare var Bulltofta flygfält och omgivande jordbruksmark. Bulltoftaparken byggdes i mitten av 1980-talet, den är indelad i tre zoner:

 • Naturzonen består av skogspartier med lövträd av olika slag, ängar och våtmarker.
 • Parkzonen har odlingslotter och ett arboretum.
 • Idrottszonen har bland annat bollplaner, minigolf och ett motionscenter.