Varan har lagts till i varukorgen
AF-texter om uppgiftsinhämtning
Juridik 21 dec 2010
Upphandlaren har hela ansvaret för att kontrollera med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
Den 15 juli i år infördes en hel rad ändringar i våra upphandlingslagar. En av dessa medför i sin tur ändrade texter i både AMA AF 07 och AMA AF Konsult 10.

Både lagen om offentlig upphandling, LOU, och lagen om upphandling av vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, ändrades den 15 juli 2010, ett halvår för sent enlig kraven i ändringsdirektiv 2007/66/EG.

En ny regel anger att upphandlaren har hela ansvaret för att kontrollera med Skatteverket och Kronofogdemyndigheten att leverantörer sköter sina skatter och socialförsäkringsavgifter. Regeln har införts både i 10 kapitlet 4 § LOU samt i 10 kapitlet 3§ LUF.

Påverkar AF och AF Konsult

Det utökade ansvaret för kontroll påverkar AMA AF 07 under AFB.511 och AMA AF Konsult 10 under AUB.511. Uppgifter från skatte- och kronofogdemyndighet. Ny föreskriftstext anger att dessa koder alltid ska åberopas vid offentlig upphandling.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling Energi Hållbarhet Kyla Värme
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter