Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Standardiseringsarbete ska ge bätte fjärrvärmesystem
Energi 16 jul 2010
Fjärrvärmerören ska hålla i många år därför måste höga krav ställas. Sedan nästan 20 år tillbaka pågår ett internationellt kvalitets- och standardiseringsarbete.
Inom fjärrvärmeområdet ökar efterfrågan på hög leveranssäkerhet under lång tid till en låg kostnad och minimal miljöpåverkan. Standardisering blir därför allt mer aktuell. Ett projekt inom forskningsprogrammet Fjärrsyn har under tre år följt det internationella arbetet inom kvalitet och standardisering vad gäller fjärrvärmens rörsystem.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Det finns standarder som kan bidra till att kvalitén på fjärrvärmerör säkerställs.
FAKTA CEN/TC 107

År 1982 tillsattes en europeisk teknisk kommitté (CEN/TC 107) för standardisering av förtillverkade fjärrvärmerörsystem. Samma år tillsattes en svensk teknisk kommitté som svarar för det svenska arbetet (SIS/TK 300). Ordförande i CEN/TC 107 är professor Ulf Jarfelt på Chalmers Tekniska Högskola.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

VVS
Fler nyheter

Det finns standarder som kan bidra till att kvalitén på fjärrvärmerör säkerställs.
FAKTA CEN/TC 107

År 1982 tillsattes en europeisk teknisk kommitté (CEN/TC 107) för standardisering av förtillverkade fjärrvärmerörsystem. Samma år tillsattes en svensk teknisk kommitté som svarar för det svenska arbetet (SIS/TK 300). Ordförande i CEN/TC 107 är professor Ulf Jarfelt på Chalmers Tekniska Högskola.