Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Slarv och okunskap bakom vinterns takras
14 jul 2010
Det var inte i första hand snön utan slarv, okunskap, och bristande kontroller som orsakade vinterns många takras. Det konstaterar Boverket i sin delrapport till regeringen. Boverket föreslår därför att reglerna för tillsyn och kontroll skärps.
Boverket har i en delrapport redovisat varför drygt 160 stora byggnader och cirka 3 200 ekonomibyggnader på landsbygden inte klarade vinterns snömängder.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

De byggnader som rasade i vintras var främst stora byggnader som djurstallar, mathallar, idrottshallar, lager och industrilokaler
FAKTA Mer information

Boverkets delredovisning av regeringsuppdraget M2010/2276/H har tagits fram i samråd med bland andra Arbetsmiljöverket, MSB, SLU, SMHI, SP. Statens jordbruksverk. Rapporten kan laddas ner i pdf-format. Det finns även en sammanfattning att ladda ner.

Boverkets slutrapport ska vara klar den 1 juni 2011 och det är först då som vi med stor säkerhet kan säga vad som orsakade de många takrasen.

FAKTA Några orsaker

Även om arbetet med att analysera orsakerna till de olika rasen bara har påbörjats kan det konstateras att några orsaker är:

 • Brister i dimensioneringskontroll vid projektering av byggnader
 • Brister i utförandekontroll vid uppförande av byggnader
 • Brister i underhåll vid förvaltning av byggnader
 • Bristande kunskap om krav på jämn snöskottning
 • Lantbrukets ekonomibyggnader byggs utan krav på bygglov och bygganmälan
 • Regler för ändring behandlas olika i olika kommuner. Krav att taket ska uppfylla gällande snö och vindlaster vid en total ombyggnad ställs inte alltid.
 • Byggnadsnämnder kan ha ställts inför en intressekonflikt när tennisklubbar, ridhallar med mera vill bygga om äldre byggnader med tak med lägre bärförmåga än dagens krav
 • Avsaknad av täta diffusionsspärrar i tak kan ge isbildning i undertak och extra last
 • Bristande avvattning kan ge stora laster i ränndalar
 • Tillbyggnader eller nybyggnader som ger stor läbildning och hög formfaktor
 • Bristande uppvärmning av växthus och plasthallar
 • Upphängning av extra last, såsom fläktar och belysning, i undertak eller på yttertak
 • Formfaktorer för låglutande tak med stor spännvid är eventuellt inte tillräckliga. Takrasens vidare utredning får visa om ändring i Eurokod eller i svenska nationella val i EKS behöver göras.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

De byggnader som rasade i vintras var främst stora byggnader som djurstallar, mathallar, idrottshallar, lager och industrilokaler
FAKTA Mer information

Boverkets delredovisning av regeringsuppdraget M2010/2276/H har tagits fram i samråd med bland andra Arbetsmiljöverket, MSB, SLU, SMHI, SP. Statens jordbruksverk. Rapporten kan laddas ner i pdf-format. Det finns även en sammanfattning att ladda ner.

Boverkets slutrapport ska vara klar den 1 juni 2011 och det är först då som vi med stor säkerhet kan säga vad som orsakade de många takrasen.

FAKTA Några orsaker

Även om arbetet med att analysera orsakerna till de olika rasen bara har påbörjats kan det konstateras att några orsaker är:

 • Brister i dimensioneringskontroll vid projektering av byggnader
 • Brister i utförandekontroll vid uppförande av byggnader
 • Brister i underhåll vid förvaltning av byggnader
 • Bristande kunskap om krav på jämn snöskottning
 • Lantbrukets ekonomibyggnader byggs utan krav på bygglov och bygganmälan
 • Regler för ändring behandlas olika i olika kommuner. Krav att taket ska uppfylla gällande snö och vindlaster vid en total ombyggnad ställs inte alltid.
 • Byggnadsnämnder kan ha ställts inför en intressekonflikt när tennisklubbar, ridhallar med mera vill bygga om äldre byggnader med tak med lägre bärförmåga än dagens krav
 • Avsaknad av täta diffusionsspärrar i tak kan ge isbildning i undertak och extra last
 • Bristande avvattning kan ge stora laster i ränndalar
 • Tillbyggnader eller nybyggnader som ger stor läbildning och hög formfaktor
 • Bristande uppvärmning av växthus och plasthallar
 • Upphängning av extra last, såsom fläktar och belysning, i undertak eller på yttertak
 • Formfaktorer för låglutande tak med stor spännvid är eventuellt inte tillräckliga. Takrasens vidare utredning får visa om ändring i Eurokod eller i svenska nationella val i EKS behöver göras.
Fördjupningsmaterial