Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
PET-flaskor blir isolering i fjärrvärmekulvert
Energi 16 jul 2010
PET kan användas som alternativt isoleringsmaterial. Det leder till miljöanpassning samtidigt som aktuella funktionskrav upprätthålls.
Forskningsprojektet Fjärrsyn är ett samlat program inom Svensk Fjärrvärme för forskning och utveckling om fjärrvärme och fjärrkyla. Rapporten »Nya material och konstruktioner för fjärrvärmens distributionssystem« gör en redovisning av forskning om nya material och konstruktionslösningar för fjärrvärmerör som en del i teknikutvecklingen av morgondagens fjärrvärmessystem. Man har tittat på nya material och konstruktioner för att öka kvaliteten och livslängden för fjärrvärmerör i ett miljö- och kos

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

PET, polyetentereftalat, är en termoplast och är därför lätt att återvinna vilket har miljöfördelar när återvinningsaspekten beaktas.
FAKTA Mer information

Fjärrsynprojektet – Nya material och konstruktioner för fjärrvärmens distributionssystem.

Originalrapport: New materials and constructions for improving the quality and lifetime of district heating pipes.

SS-EN 253:2009 Fjärrvärmesystem – Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten – Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast.

PET
Polyetentereftalat tillhör gruppen termoplastiska polyestrar.

PUR
Polyuretan, en polymer med mycket olika materialegenskaper såsom mjuk elastomer, skum samt plast. Gemensamt är att vid brand utvecklas mycket rök som är giftig.

HDPE
Polyeten, en etenplast som är en delkristallin termoplast.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

VVS
Fler nyheter

PET, polyetentereftalat, är en termoplast och är därför lätt att återvinna vilket har miljöfördelar när återvinningsaspekten beaktas.
FAKTA Mer information

Fjärrsynprojektet – Nya material och konstruktioner för fjärrvärmens distributionssystem.

Originalrapport: New materials and constructions for improving the quality and lifetime of district heating pipes.

SS-EN 253:2009 Fjärrvärmesystem – Förisolerade rörsystem med fast förband mellan värmeisolering och medierör respektive mantelrör för direkt markförlagd distribution av hetvatten – Rörenhet bestående av raka medierör av stål, värmeisolering av PUR-skum och mantelrör av etenplast.

PET
Polyetentereftalat tillhör gruppen termoplastiska polyestrar.

PUR
Polyuretan, en polymer med mycket olika materialegenskaper såsom mjuk elastomer, skum samt plast. Gemensamt är att vid brand utvecklas mycket rök som är giftig.

HDPE
Polyeten, en etenplast som är en delkristallin termoplast.