Varan har lagts till i varukorgen
Nya verktyg för boendesprinkler
13 jul 2010
Remissen till nytt brandavsnitt i Boverkets Byggregler hänvisar till den nya standarden för boende-​sprinkler.
Boverket skickade i juni ut remissen på nya brandskyddsavsnittet i BBR. Remisstiden utgår 1 oktober och reglerna förväntas tidigast träda i kraft 1 oktober 2011 med övergångstid till och med 31 mars 2012.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter