Varan har lagts till i varukorgen
Ny bok ska öka kunskapen om elbränder
13 jul 2010
MSB har gett ut en bok som ska hjälpa till att öka kunskapen om elektriska brandorsaker och sprida erfarenheter från inträffade bränder. Tanken är att det ska bli en kursbok inom elutbildningarna i gymnasiet och på högskolorna samt utbildningarna för brandingenjörer och brandutredare.
När en brand inträffat är det relativt vanligt att orsaken anges som elektrisk utan att det görs någon djupare undersökning. Anledningen kan vara att kunskapen om hur en elbrand kan och bör utredas är låg. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tillsammans med Statens kriminaltekniska laboratorium och Brandskyddsföreningen – Elektriska nämnden därför gett ut boken »Elektricitet och bränder med inriktning på brandutredning«. Författare är brandingenjören David Widlund, en av Sverig

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele
Fler nyheter