Varan har lagts till i varukorgen
Naturligt mineralvatten driver turbin
Energi 20 jul 2010
Lyckosam anläggning med driftkostnader nära noll ger hundraprocentig vinst.
F rån Grönsta vattentäkt som är Sundsvalls huvudvattentäkt, belägen vid en grusås vid Ljungan, pumpas vattnet över en höjdpunkt (Medskogsbron) till Sundsvall. Från den högt belägna reservoaren vid Medskogsbron rinner vattnet i två 500-ledningar med självfall ned till Sidsjöns reservoar i Sundsvall. Fallhöjden mellan Medskogsbron och Sidsjön är 52 meter och flödet 200 liter/sekund. Strax innan Sidsjöns reservoar har en turbin, som kan liknas vid en pump som går baklänges, monterats.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning VVS
Fler nyheter