Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ingen nätavgift vid inmatning av el
Energi 16 jul 2010
Elanvändare som har egen elproduktion får många gånger ett överskott under vissa tider och perioder. Nu har ellagen ändrats så att dessa kan slippa betala nätavgift när de för in överskottet till elnätet.
Genom SFS 2010:164 har det skett ändringar och tillägg i ellagen (SFS 1997:857). En av nyheterna är att vissa elanvändare som producerar el slipper betala avgift för sin inmatning av el. För att inmatningen ska vara avgiftsbefriad krävs att användaren har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere samt att den inmatade effekten inte överstiger 43,5 kilowatt. Ytterligare ett kriterium som ska uppfyllas är att under ett kalenderår ska elanvändaren ta ut mer el ur systemet än vad som matas in.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter