Varan har lagts till i varukorgen
Ingen nätavgift vid inmatning av el
Energi 16 jul 2010
Elanvändare som har egen elproduktion får många gånger ett överskott under vissa tider och perioder. Nu har ellagen ändrats så att dessa kan slippa betala nätavgift när de för in överskottet till elnätet.
Genom SFS 2010:164 har det skett ändringar och tillägg i ellagen (SFS 1997:857). En av nyheterna är att vissa elanvändare som producerar el slipper betala avgift för sin inmatning av el. För att inmatningen ska vara avgiftsbefriad krävs att användaren har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere samt att den inmatade effekten inte överstiger 43,5 kilowatt. Ytterligare ett kriterium som ska uppfyllas är att under ett kalenderår ska elanvändaren ta ut mer el ur systemet än vad som matas in.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter