Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Hållbar hållbarhetsredovisning
Energi 16 jul 2010
Nästan hälften av fjärrvärmeföretagen saknar, eller har mycket fragmentariska hållbarhetsredovisningar. Detta är desto gåtfullare eftersom stora delar av underlaget till en rapportering framkommer i legal reglering och frivilliga branschstandarder.
Syftet med projektet »Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen: Problem och möjligheter« har varit att studera hur energiföretag hållbarhetsredovisar och att visa vilken förbättringspotential som finns, med särskild tonvikt på fjärrvärmeområdet.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Fjärrvärmeföretag kan bli bättre på att hållbarhetsredovisa.
FAKTA Mer information

Fjärrsynrapport: Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen, Rapport 2009:36

GRI, Global Reporting Initiative,
www.globalreporting.org

FAKTA Projektet besvarar ett antal frågor:

1. Hur hållbarhetsredovisar energiföretagen och utifrån vilka parametrar gör de det?

2. Vilken roll spelar fjärrvärmen i energiföretagens hållbarhetsredovisningar?

3. Hur harmonierar denna redovisning med de ramverk för hållbarhetsredovisning, framför allt GRI, som finns inom området?

4. Vilka utvecklingsmöjligheter och vilken förbättringspotential finns, inom och utanför de befintliga ramverken?

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

VVS
Fler nyheter

Fjärrvärmeföretag kan bli bättre på att hållbarhetsredovisa.
FAKTA Mer information

Fjärrsynrapport: Förutsättningar för hållbarhetsredovisning i fjärrvärmebranschen, Rapport 2009:36

GRI, Global Reporting Initiative,
www.globalreporting.org

FAKTA Projektet besvarar ett antal frågor:

1. Hur hållbarhetsredovisar energiföretagen och utifrån vilka parametrar gör de det?

2. Vilken roll spelar fjärrvärmen i energiföretagens hållbarhetsredovisningar?

3. Hur harmonierar denna redovisning med de ramverk för hållbarhetsredovisning, framför allt GRI, som finns inom området?

4. Vilka utvecklingsmöjligheter och vilken förbättringspotential finns, inom och utanför de befintliga ramverken?