Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Framtidsbygge med ursvenska rötter
Energi 12 jul 2010
Stål och ljust trä, rent vatten och frisk luft. Nej vi är inte i Norrland. Detta handlar om den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai.
Karin Larén Hallström
Press
Devisen för hela utställningen i Shanghai är »Better city – better life«. Med det temat kanske Shanghai är den mest passande platsen i världen för denna expo. Här lär en skyskrapa om dagen påbörjas. Tillväxten och inflyttningen saknar motstycke. Cirka 40 000 människor, en medelstor svensk stad, flyttar hit varje dag.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Standarder och normer för träbyggande

När BygginfoPM talar med Jan Söderlind, Skogsindustrierna är han lätt jetlaggad efter att just återvänt från Shanghai. Där har han deltagit i Svenska trädagen och träffat beslutsfattare, forskare, personer inom byggbranschen samt journalister. Syftet har varit att informera om storskaligt byggande med trä baserat på ett uthålligt skogsbruk.

– För ett par år sedan existerade knappt träet som byggnadsmaterial till större projekt i Kina, dels av tradition, dels på grund av tidigare överavverkning. Därför har det saknats koder och byggnormer för hur träbyggnader ska utformas, vilket hittills gjort det i princip olagligt att uppföra stora träbyggnader i Kina, säger Jan Söderlind.

I fem år har han som ordförande för konsortiet European Wood Initiative (EWI) arbetat för att skapa standarder och normer för träbyggande. Ett arbete som nu gett resultat:

– Under 2010 blir den sista av tolv standarder färdig, öppnar för storskaligt byggande med trä i Kina. EWI avser tillsammans med Kanada att under 2010 introducera tre byggsystem för trä i Kina, flerbostadshus med hybridkonstruktion, limträkonstruktioner och småhus.

Jan säger att det är kostnadsbilden, både i produktionsprocessen och senare i LPC, som tilltalar den kinesiska marknaden, men också träets egenskaper som koldioxidabsorbator.

– Medvetenheten om att spara energi har ökat markant i Kina under de år jag verkat här. En träkonstruktion minimerar köldbryggor och har låga u-värden, detta intresserar många. Dessutom är trä seismiskt säkrare än många andra byggmaterial. En oerhört viktig fråga i denna jordbävningsdrabbade del av världen.

FAKTA Fakta om paviljongen

Arkitektur: Sweco

Konstruktör: AB Svenskt Limträ (Martinsons, Moelven och

Setra)

Installationer ventilation: Sweco/Munters

Fotografier: Mattias Klum

Belysning: Sweco/Fagerhults

Vattenrening: Wallenius Water

Entreprenör och elektriker: Lokala.

Budget paviljongen: 50 miljoner kronor, har hållits.

Budget Sveriges deltagande: 140 miljoner kronor.

Förväntat antal besökare: 16–17 000 per dag.

FAKTA Vattenrening med UV-ljus

Wallenius Water har levererat vattenreningssystemen byggda på UV-ljus till de tre dammarna utanför paviljongen. Tre stycken Wallenius AOT M900BE är installerade i en serie. Minst en gång i timmen omsätts vattnet och passerar vattenreningen.

– Vi kallar vår kemikaliefria metod för vattenrening Wallenius AOT. Wallenius AOT imiterar naturens eget sätt att rena vatten. Vattnet blir rent och fritt från legionella och andra bakterier utan att hettas upp, något som självklart också sparar energi, berättar vd Torkel Elgh.

Ursprunget till Wallenius Waters teknik var shippingindustrin som renade barlastvatten.Systemet utvecklades tillsammans med Alfa Laval.

Idag finns Wallenius Water vattenreningsprodukter för tappvatten, fjärrvärme/fjärrkyla, dammar, pooler och spa, kyltorn och industriella processer.

FAKTA Några röster om paviljongen

Feng Shen
Inköpschef, Böhler Welding, Kina

Arkitekturen är mycket inbjudande och modern. De två byggnaderna, sammanlänkade av en brygga, ger ett spännande intryck när man kommer utifrån. Det ser det ut som två magiska kuber. Paviljongen är rymlig och ser exklusiv ut, vilket ger en känsla av att Sverige är rikt, högteknologiskt och ett glest befolkat land. Stålet är framträdande vilket är glädjande för oss i svetsbranschen.

Vivienne Wei
Turistguide från Honan-provinsen

En fin paviljong som det var roligt att vistas i. Jag fick känslan av att svenskarna är glada och har humor. Stål och trä är framträdande och man förstår att det är viktiga byggmaterial i Sverige. Sverige visar upp miljömedvetenhet och tekniska kunnande. Men det hade varit roligt med mer interaktiva delar.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Standarder och normer för träbyggande

När BygginfoPM talar med Jan Söderlind, Skogsindustrierna är han lätt jetlaggad efter att just återvänt från Shanghai. Där har han deltagit i Svenska trädagen och träffat beslutsfattare, forskare, personer inom byggbranschen samt journalister. Syftet har varit att informera om storskaligt byggande med trä baserat på ett uthålligt skogsbruk.

– För ett par år sedan existerade knappt träet som byggnadsmaterial till större projekt i Kina, dels av tradition, dels på grund av tidigare överavverkning. Därför har det saknats koder och byggnormer för hur träbyggnader ska utformas, vilket hittills gjort det i princip olagligt att uppföra stora träbyggnader i Kina, säger Jan Söderlind.

I fem år har han som ordförande för konsortiet European Wood Initiative (EWI) arbetat för att skapa standarder och normer för träbyggande. Ett arbete som nu gett resultat:

– Under 2010 blir den sista av tolv standarder färdig, öppnar för storskaligt byggande med trä i Kina. EWI avser tillsammans med Kanada att under 2010 introducera tre byggsystem för trä i Kina, flerbostadshus med hybridkonstruktion, limträkonstruktioner och småhus.

Jan säger att det är kostnadsbilden, både i produktionsprocessen och senare i LPC, som tilltalar den kinesiska marknaden, men också träets egenskaper som koldioxidabsorbator.

– Medvetenheten om att spara energi har ökat markant i Kina under de år jag verkat här. En träkonstruktion minimerar köldbryggor och har låga u-värden, detta intresserar många. Dessutom är trä seismiskt säkrare än många andra byggmaterial. En oerhört viktig fråga i denna jordbävningsdrabbade del av världen.

FAKTA Fakta om paviljongen

Arkitektur: Sweco

Konstruktör: AB Svenskt Limträ (Martinsons, Moelven och

Setra)

Installationer ventilation: Sweco/Munters

Fotografier: Mattias Klum

Belysning: Sweco/Fagerhults

Vattenrening: Wallenius Water

Entreprenör och elektriker: Lokala.

Budget paviljongen: 50 miljoner kronor, har hållits.

Budget Sveriges deltagande: 140 miljoner kronor.

Förväntat antal besökare: 16–17 000 per dag.

FAKTA Vattenrening med UV-ljus

Wallenius Water har levererat vattenreningssystemen byggda på UV-ljus till de tre dammarna utanför paviljongen. Tre stycken Wallenius AOT M900BE är installerade i en serie. Minst en gång i timmen omsätts vattnet och passerar vattenreningen.

– Vi kallar vår kemikaliefria metod för vattenrening Wallenius AOT. Wallenius AOT imiterar naturens eget sätt att rena vatten. Vattnet blir rent och fritt från legionella och andra bakterier utan att hettas upp, något som självklart också sparar energi, berättar vd Torkel Elgh.

Ursprunget till Wallenius Waters teknik var shippingindustrin som renade barlastvatten.Systemet utvecklades tillsammans med Alfa Laval.

Idag finns Wallenius Water vattenreningsprodukter för tappvatten, fjärrvärme/fjärrkyla, dammar, pooler och spa, kyltorn och industriella processer.

FAKTA Några röster om paviljongen

Feng Shen
Inköpschef, Böhler Welding, Kina

Arkitekturen är mycket inbjudande och modern. De två byggnaderna, sammanlänkade av en brygga, ger ett spännande intryck när man kommer utifrån. Det ser det ut som två magiska kuber. Paviljongen är rymlig och ser exklusiv ut, vilket ger en känsla av att Sverige är rikt, högteknologiskt och ett glest befolkat land. Stålet är framträdande vilket är glädjande för oss i svetsbranschen.

Vivienne Wei
Turistguide från Honan-provinsen

En fin paviljong som det var roligt att vistas i. Jag fick känslan av att svenskarna är glada och har humor. Stål och trä är framträdande och man förstår att det är viktiga byggmaterial i Sverige. Sverige visar upp miljömedvetenhet och tekniska kunnande. Men det hade varit roligt med mer interaktiva delar.