Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Borrade pålar allt vanligare vid grundläggning
20 jul 2010
Inom grundläggningsbranschen är pålning med slagna betongpålar vanligast. Användandet av borrade stålrörspålar ökar dock. Tekniken har flera fördelar.
Användandet av borrade stålrörspålar för grundläggning av byggnader, vägar och järnvägar ökar i Sverige. Utvecklingen är till stor del resultatet av Pålkommissionens arbete. Av de åtta senaste publikationerna från Pålkommissionen handlar fyra om möjligheten att nyttja mantelförmågan och två om användandet av stålpålar. Dessutom kommer rapporten »Borrade stålrörspålar«, som omfattar projektering, dimensionering, utförande och kontroll, att ges ut under året.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Det primära användningsområdet för stålrörspålning är då marken består av fyllnadsmaterial eller innehåller sten och block.
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Det primära användningsområdet för stålrörspålning är då marken består av fyllnadsmaterial eller innehåller sten och block.