Varan har lagts till i varukorgen
Borrade pålar allt vanligare vid grundläggning
20 jul 2010
Inom grundläggningsbranschen är pålning med slagna betongpålar vanligast. Användandet av borrade stålrörspålar ökar dock. Tekniken har flera fördelar.
Användandet av borrade stålrörspålar för grundläggning av byggnader, vägar och järnvägar ökar i Sverige. Utvecklingen är till stor del resultatet av Pålkommissionens arbete. Av de åtta senaste publikationerna från Pålkommissionen handlar fyra om möjligheten att nyttja mantelförmågan och två om användandet av stålpålar. Dessutom kommer rapporten »Borrade stålrörspålar«, som omfattar projektering, dimensionering, utförande och kontroll, att ges ut under året.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Fler nyheter