Varan har lagts till i varukorgen

Beräkningsprogram för ändrade fjärrvärmetemperaturer

Energi 16 jul 2010
Med hjälp av LAVA-kalkylen kan du beräkna möjliga besparingar då fram- och returtemperaturerna förändras i ett fjärrvärmesystem.
En fjärrsynrapport beskriver hur ändrade driftförutsättningar i ett fjärrvärmenät kan värderas. Rapporten går igenom hur avkylningen i fjärrvärmecentraler och ledningsnät kan förbättras. Den beskriver ett excelbaserat beräkningsprogram, den så kallade LAVA-kalkylen, som beräknar hur förändrade temperaturnivåer påverkar ett fjärrvärmesystem. Det framgår vilka besparingar som kan göras och hur emissioner och miljö påverkas då effektuttaget sänks.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

VVS
Fler nyheter