Varan har lagts till i varukorgen
Beräkningsprogram för ändrade fjärrvärmetemperaturer
Energi 16 jul 2010
Med hjälp av LAVA-kalkylen kan du beräkna möjliga besparingar då fram- och returtemperaturerna förändras i ett fjärrvärmesystem.
En fjärrsynrapport beskriver hur ändrade driftförutsättningar i ett fjärrvärmenät kan värderas. Rapporten går igenom hur avkylningen i fjärrvärmecentraler och ledningsnät kan förbättras. Den beskriver ett excelbaserat beräkningsprogram, den så kallade LAVA-kalkylen, som beräknar hur förändrade temperaturnivåer påverkar ett fjärrvärmesystem. Det framgår vilka besparingar som kan göras och hur emissioner och miljö påverkas då effektuttaget sänks.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

VVS
Fler nyheter