Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Beräkningsprogram för ändrade fjärrvärmetemperaturer
Energi 16 jul 2010
Med hjälp av LAVA-kalkylen kan du beräkna möjliga besparingar då fram- och returtemperaturerna förändras i ett fjärrvärmesystem.
En fjärrsynrapport beskriver hur ändrade driftförutsättningar i ett fjärrvärmenät kan värderas. Rapporten går igenom hur avkylningen i fjärrvärmecentraler och ledningsnät kan förbättras. Den beskriver ett excelbaserat beräkningsprogram, den så kallade LAVA-kalkylen, som beräknar hur förändrade temperaturnivåer påverkar ett fjärrvärmesystem. Det framgår vilka besparingar som kan göras och hur emissioner och miljö påverkas då effektuttaget sänks.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Med begränsad indata får användare av LAVA-kalkylen en bra uppskattning om hur förändrade fram- och returtemperaturer i ett fjärrvärmesystem påverkar ekonomin och miljön.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

VVS
Fler nyheter

Med begränsad indata får användare av LAVA-kalkylen en bra uppskattning om hur förändrade fram- och returtemperaturer i ett fjärrvärmesystem påverkar ekonomin och miljön.
Fördjupningsmaterial