Varan har lagts till i varukorgen

Antal leverantörer i ramavtal

Energi 21 jul 2010
Tidigare krävdes det minst tre leverantörer för att kunna sluta ett ramavtal enligt 15 kapitlet i LOU. När de nya reglerna trätt i kraft den 1 juli skulle det kravet skrotas och ett ramavtal omfatta ett valfritt antal, men det måste vara minst två. Nu har jag hört att det går att göra ramavtal som bara omfattar en leverantör. Hur förhåller det sig egentligen?

Under rubriken regelförenklingar i propositionen har bland annat antalet deltagare i ett ramavtal förändrats.

Ramavtal regleras i huvudsak i 5 kapitlet för all upphandling som följer direktivet. För avtal som upphandlas utanför direktivet (under tröskelvärdet) gäller kraven i 15 kapitlet. För ramavtal har kraven hittills varit lika, både över och under tröskelvärdet.

Ramavtal finns i två varianter, enligt 5 kap § 4 med en leverantör och enligt 5 kap § 5 med flera leverantörer, minst tre, speciellt i de fall alla villkor är fastställda i ramavtalet (§6) och en förnyad konkurrensutsättning inte behöver göras innan tilldelning. Dessa regler gäller också enligt 15 kapitlet vilket nu ändras så att antalet leverantörer är fritt.

Följer man reglerna enligt kap 5 § 5 så innebär det ändå minst två leverantörer.

Bo Samuelsson
Projektledare/Redaktör AMA-redaktionen
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter