Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ändrade regler om förbränningsanläggningar
20 jul 2010
Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i föreskrifterna om stora förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) och avfallsförbränningsanläggningar (NFS 2002:28). Huvudsyftet är att förenkla tolkning av reglerna.
Larissa Strömberg
Redaktör
D e flesta ändringarna i föreskrifterna om förbränningsanläggningar är språkliga och kommer att underlätta läsning och tolkning av föreskrifterna. Ingen av de föreslagna ändringarna har medfört att kravnivån höjs. Tvärtom, ändringar i 10, 11 och 12 §§ NFS 2002:26 innebär en något sänkt kravnivå i enlighet med remissförslaget. Vilken kravnivå som gäller i det enskilda fallet ska bedömas utifrån miljöbalkens regler om egenkontroll.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Fler nyheter