Varan har lagts till i varukorgen

Ändrade regler om förbränningsanläggningar

13 jul 2010
Naturvårdsverket har beslutat om ändringar i föreskrifterna om stora förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) och avfallsförbränningsanläggningar (NFS 2002:28). Huvudsyftet är att förenkla tolkningen av reglerna.
De flesta ändringarna i föreskrifterna om förbränningsanläggningar är språkliga och kommer att underlätta läsning och tolkning av föreskrifterna. Ingen av de föreslagna ändringarna innebär höjning av kravnivå. Tvärtom, ändringarna i 10, 11 och 12 §§ NFS 2002:26 innebär en något sänkt kravnivå i enlighet med remissförslaget. Vilken kravnivå som gäller i det enskilda fallet ska bedömas utifrån miljöbalkens regler om egenkontroll.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Anläggning
Fler nyheter