Varan har lagts till i varukorgen
Ställ krav på bränsle i upphandlingen
Juridik 30 aug 2010
Miljöstyrningsrådets nya kriterier omfattar både förnybara och fossila bränslen. Foto: Anders Wester
Miljöstyrningsrådet har tagit fram miljö- och hållbarhetskriterier för dig som upphandlar drivmedel. Kriterierna omfattar både fossila och förnybara bränslen.

Användning av drivmedel är ett av offentliga sektorns största bidrag till påverkan på klimatet. Därför kan tuffare krav vid upphandlingar göra stor nytta för miljön.

– Mest spännande är kanske att kraven omfattar både förnybara och fossila bränslen, säger Annie Stålberg, projektledare på Miljöstyrningsrådet. Liknande krav har tidigare i regel bara berört förnybara bränslen. Men den största mängden drivmedel som används är ju fortfarande fossila. 

Kriterierna omfattar hela kedjan från det att bränslet tillverkas till det att det används. Det handlar bland annat om krav på markanvändning och skydd av biologisk mångfald, hälsoeffekter samt påverkan på klimatet.

Nyheter i kriterierna

Nytt är att kriterierna även omfattar sociala och etiska hänsyn i hanteringen.

– Vi har på försök börjat ställa sociala krav inom några områden och kommer framöver att utvärdera hur det faller ut, säger Annie Stålberg.

Cirka 60 procent av offentliga sektorn använder i dag Miljöstyrningsrådets kriterier. Flitigast är landstingen som också har en stor miljöpåverkande verksamhet.

– Vi vet inte i vilken omfattning privata företag tillämpar våra kriterier. Men vi märker redan ett stort intresse för dessa kriterier, säger Annie Stålberg.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Fler nyheter