Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Plan för mer förnybar energi
Energi 2 sep 2010
De styrmedel som ligger bakom utvecklingen av förnybar energi finns med i handlingsplanen. Foto: Anders Wester.
Näringsdepartementet har lämnat en nationell handlingsplan för förnybar energi till EU-kommissionen. Den tar upp de åtgärder som krävs för att nå Sveriges nationella mål för förnybar energi.
EUs medlemstater ska ta fram en nationell handlingsplan för förnybar energi till kommissionen. Detta enligt direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Bakgrund till direktivet

DIREKTIV 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor trädde i kraft i april 2009. Syftet är att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5 till 20 procent under perioden 2005–2020. I direktivet finns krav på att andelen förnybar energi i Sverige ska vara 49 % i förhållande till den totala slutliga energianvändningen år 2020.

Handlingsplanen ingår i rapporteringen till kommissionen. Senast den 31 december 2011 ska Sverige lämna in en rapport till kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas. Därefter sker rapportering vartannat år fram till 31 december 2021.

Till förnybara energikällor räknas vindkraft, solkraft (solvärme och solceller), vattenkraft, vågkraft, jordvärme och biomassa. Förnybara energikällor gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från energiproduktion och energiförbrukning. De minskar också EUs beroende av importer av fossila bränslen, särskilt gas och olja.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund till direktivet

DIREKTIV 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor trädde i kraft i april 2009. Syftet är att öka EU:s andel förnybar energi från 8,5 till 20 procent under perioden 2005–2020. I direktivet finns krav på att andelen förnybar energi i Sverige ska vara 49 % i förhållande till den totala slutliga energianvändningen år 2020.

Handlingsplanen ingår i rapporteringen till kommissionen. Senast den 31 december 2011 ska Sverige lämna in en rapport till kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas. Därefter sker rapportering vartannat år fram till 31 december 2021.

Till förnybara energikällor räknas vindkraft, solkraft (solvärme och solceller), vattenkraft, vågkraft, jordvärme och biomassa. Förnybara energikällor gör det möjligt att minska utsläppen av växthusgaser från energiproduktion och energiförbrukning. De minskar också EUs beroende av importer av fossila bränslen, särskilt gas och olja.