Varan har lagts till i varukorgen
Nya PBL publicerad
Energi 19 aug 2010
Nya PBL innebär bland annat att kommunen ska ge snabbare besked om bygglov. Foto: Strandnära byggnader, Västerås, Fotoakuten.
Nu är nya plan- och bygglagen publicerad. Den ger följdändringar i en mängd andra lagar.

En ny enklare plan- och bygglag börjar gälla den 2 maj 2011. Det innebär att plan- och byggprocessen förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Det här är några viktiga nyheter:

  • Miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande.
  • Alla som söker bygglov ska kunna få besked inom tio veckor.
  • Skyldighet att i bygglov pröva krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
  • Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas. Innan en bygg-, rivnings- eller markåtgärd påbörjas krävs startbesked. Innan ett byggnadsverk får tas i bruk krävs ett slutbesked.
  • Processen att ta fram en ny detaljplan förenklas och förkortas genom att krav på planprogram slopas.
  • Hänsyn ska tas till förutsättningarna för telekommunikation och annan informationsteknik, till exempel bredband.
  • En byggsanktionsavgift ersätter de nuvarande tre avgiftsmöjligheterna.
FAKTA Följdändringar i 24 andra lagar:

SFS 2010:902, Lag om ändring i miljöbalken;

SFS 2010:903, Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

SFS 2010:1003, Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS 2010:904, Lag om ändring i väglagen (1971:948)

SFS 2010:1004, Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS 2010:1005, Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

SFS 2010:905, Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

SFS 2010:906, Lag om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

SFS 2010:907, Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS 2010:981, Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

SFS 2010:908, Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

SFS 2010:1006, Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

SFS 2010:909, Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

SFS 2010:910, Lag om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

SFS 2010:911, Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

SFS 2010:912, Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

SFS 2010:913, Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

SFS 2010:914, Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

SFS 2010:915, Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

SFS 2010:916, Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

SFS 2010:917, Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

SFS 2010:918, Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,

SFS 2010:919, Lag om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum

SFS 2010:920, Lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lov och tillsyn Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Följdändringar i 24 andra lagar:

SFS 2010:902, Lag om ändring i miljöbalken;

SFS 2010:903, Lag om ändring i lagen (1933:269) om ägofred

SFS 2010:1003, Lag om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

SFS 2010:904, Lag om ändring i väglagen (1971:948)

SFS 2010:1004, Lag om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)

SFS 2010:1005, Lag om ändring i anläggningslagen (1973:1149)

SFS 2010:905, Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

SFS 2010:906, Lag om ändring i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik

SFS 2010:907, Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

SFS 2010:981, Lag om ändring i lagen (1980:307) om skyldighet för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader

SFS 2010:908, Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

SFS 2010:1006, Lag om ändring i konsumenttjänstlagen (1985:716)

SFS 2010:909, Lag om ändring i lagen (1987:11) om exploateringssamverkan

SFS 2010:910, Lag om ändring i lagen (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län

SFS 2010:911, Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

SFS 2010:912, Lag om ändring i prisregleringslagen (1989:978)

SFS 2010:913, Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

SFS 2010:914, Lag om ändring i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m.

SFS 2010:915, Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

SFS 2010:916, Lag om ändring i lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

SFS 2010:917, Lag om ändring i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster

SFS 2010:918, Lag om ändring i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar,

SFS 2010:919, Lag om ändring i lagen (2006:545) om skyddsrum

SFS 2010:920, Lag om ändring i lagen (2008:112) om ekodesign.