Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny tillämpning av miljökvalitetsnormer i tryck
Bestämmelser 26 aug 2010
Nu har lagtexterna om ny tillämpning av miljökvalitetsnormer kommit från riksdagstryckeriet.
De nya kraven för verksamheter som inte lever upp till miljökvalitesnormerna ska se olika ut beroende på om det handlar om gränsvärdesnormer eller andra normer. För att uppfylla målsättningsnormer räcker det med att kunna tillämpa de grundläggande hänsynskraven i miljöbalken.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Här är de ändrade lagarna

SFS 2010:882, Lag om ändring i miljöbalken

SFS 2010:883, Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100883.PDF

SFS 2010:884, Lag om ändring i väglagen (1971:948)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100884.PDF

SFS 2010:885, Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100885.PDF

SFS 2010:886, Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100886.PDF

SFS 2010:887, Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100887.PDF

SFS 2010:888, Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100888.PDF

SFS 2010:889, Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100889.PDF

SFS 2010:890, Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100890.PDF

SFS 2010:891, Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100891.PDF

SFS 2010:892, Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100892.PDF

SFS 2010:893, Lag om ändring i ellagen (1997:857)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100893.PDF

SFS 2010:894, Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100894.PDF

SFS 2010:895, Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100895.PDF

SFS 2010:896, Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100896.PDF

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Här är de ändrade lagarna

SFS 2010:882, Lag om ändring i miljöbalken

SFS 2010:883, Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100883.PDF

SFS 2010:884, Lag om ändring i väglagen (1971:948)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100884.PDF

SFS 2010:885, Lag om ändring i lagen (1978:160) om vissa rörledningar

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100885.PDF

SFS 2010:886, Lag om ändring i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100886.PDF

SFS 2010:887, Lag om ändring i lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100887.PDF

SFS 2010:888, Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100888.PDF

SFS 2010:889, Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100889.PDF

SFS 2010:890, Lag om ändring i minerallagen (1991:45)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100890.PDF

SFS 2010:891, Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100891.PDF

SFS 2010:892, Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100892.PDF

SFS 2010:893, Lag om ändring i ellagen (1997:857)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100893.PDF

SFS 2010:894, Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100894.PDF

SFS 2010:895, Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100895.PDF

SFS 2010:896, Lag om ändring i luftfartslagen (2010:500)

http://62.95.69.3/SFSdoc/10/100896.PDF