Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny rapport om avloppsrening
Vatten och avlopp 20 aug 2010
Naturvårdsverket har tagit pulsen på avloppens utsläpp. Möjligheterna, syndarna och lösningarna finns beskrivna i rapporten Rening av avloppsvatten i Sverige 2008.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Ungefär 95 procent av tätorternas avloppsvatten blir både biologiskt och kemiskt renat genom de kommunala avloppsverken. Större industrier, gruvor, och flygplatser har egen avloppsvattenrening. Det har också många huhåll på landsbygden. Skillnaden är att cirka 60 procent av de små avloppen inte uppfyller kraven i Miljöbalken.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Intressanta fakta om avloppsrening i rapporten från Naturvårdsverket.
FAKTA Reningsverkens effekt

Reningsgraden för fosfor och BOD har under det senaste decenniet legat kring 95 procent. För kväve är reningsgraden avsevärt lägre men har under denna tid förbättrats för de större reningsverken med kvävekänsliga recipienter. Genomsnittlig reningsgrad i hela landet är cirka 60 procent för kväve under 2008.

FAKTA Effekt enskilda avlopp

Fosforutsläppen är drygt hälften så stort som från kommunala avloppsreningsverk.

Standarden på avloppen är mycket varierande.

Cirka 60 procent av avloppen når upp till miljöbalkens krav.

 

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Fler nyheter

Intressanta fakta om avloppsrening i rapporten från Naturvårdsverket.
FAKTA Reningsverkens effekt

Reningsgraden för fosfor och BOD har under det senaste decenniet legat kring 95 procent. För kväve är reningsgraden avsevärt lägre men har under denna tid förbättrats för de större reningsverken med kvävekänsliga recipienter. Genomsnittlig reningsgrad i hela landet är cirka 60 procent för kväve under 2008.

FAKTA Effekt enskilda avlopp

Fosforutsläppen är drygt hälften så stort som från kommunala avloppsreningsverk.

Standarden på avloppen är mycket varierande.

Cirka 60 procent av avloppen når upp till miljöbalkens krav.