Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny PBL: Certifieringsregler för kontrollansvariga på remiss
Energi 10 aug 2010
Nya PBL innebär att certifierade kontrollansvariga ersätter kvalitetsansvariga. Var med och lämna synpunker på Boverkets förslag.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Den 21 juni 2010 beslutade riksdagen om en ny plan- och bygglag. Den nya lagen träder ikraft den 2 maj 2011. Då ersätts kvalitetsansvariga av kontrollansvariga som ska vara certifierade.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Lämna synpunkter

Senast den 10 september 2010.

E-post Stina Jonfjärd

Brev till Boverket, att. Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

FAKTA Berörda aktörer

 • Personer som har jobbat som kvalitetsansvariga
 • Personer som önskar jobba som kontrollansvariga
 • Byggherrar – privata
 • Byggherrar – offentliga
 • Universitet/högskolor
 • Utbildningsföretag
 • Byggnadsnämnder (kommuner).
 • Branschorganisationer, t.ex. KARF (kvalitetsansvarigas riksförening)
 • Konsulter
 • ByggentreprenörerSwedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).
 • Ackrediterade certfieringsorgan (i dag är följande organ ackrediterade certifieringsorgan för att meddela beslut om certifierade kvalietsansvariga: DNV, SP Sitac och Swedcert)
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Lämna synpunkter

Senast den 10 september 2010.

E-post Stina Jonfjärd

Brev till Boverket, att. Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

FAKTA Berörda aktörer

 • Personer som har jobbat som kvalitetsansvariga
 • Personer som önskar jobba som kontrollansvariga
 • Byggherrar – privata
 • Byggherrar – offentliga
 • Universitet/högskolor
 • Utbildningsföretag
 • Byggnadsnämnder (kommuner).
 • Branschorganisationer, t.ex. KARF (kvalitetsansvarigas riksförening)
 • Konsulter
 • ByggentreprenörerSwedac (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är Sveriges nationella ackrediteringsorgan, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).
 • Ackrediterade certfieringsorgan (i dag är följande organ ackrediterade certifieringsorgan för att meddela beslut om certifierade kvalietsansvariga: DNV, SP Sitac och Swedcert)