Varan har lagts till i varukorgen
Många slarvar med ventilationskontrollen
Bostäder 31 aug 2010
Energideklarationen ska få småhusägarna intresserade av ventilationskontroller. För flerbostadshusen handlar det om att följa de regler på kontroller som redan finns. Boverket föreslår nya ventilationsmål.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Det är ingen som riktigt vet hur ventilationen ser ut i svenska hus. Och det finns inget enkelt sätt att ta reda på det eftersom kontroller inte är obligatoriska för småhus. Bland flerbostadshusen som ska kontrolleras är det bara cirka 60 procent som har godkända ventilationsmätningar, enligt Boverkets rapport "Så mår våra hus".

Kvavt och dålig lukt i många flerbostadshus

Boende i flerbostadshus klagar ofta över dålig ventilation och lukt. Extra vanliga är klagomålen hos dem som bor i hus byggda mellan 1976 och 1985. De husen har ofta flera kompletterande mekaniska ventilationssystem där frånluftsystem dominerar.

Hos ungefär en femtedel av de boende i flerbostadshus står fönstet öppet hela dagen eller natten, och hälften vädrar flera timmar i sträck. Behovet av att vädra kan bero på hög inomhustemperatur. Ungefär en tredjedel av de undersökta flerbostadshusen hade 23-24 grader.

Boverket vill fokusera på flerbostadshusen

I de hus som har godkända ventilationskontroller ligger luftomsättningen på en bra nivå (0,4 liter per timme för småhus och 0,52 liter per timme för flerbostadshus). Nu vill Boverket att målen för ventilation bara ska gälla de hus som omfattas av obligatoriska ventilationskontroller. Det innebär att småhusen inte längre skulle omfattas av målen. Först då går det att mäta och följa upp hur målet nås. Ambitionen är ändå hög eftersom 40 procent av flerbostadshusen inte genomför de obligatoriska kontrollerna i dag.

Småhusägarna ska påverkas genom energideklarationen

Bland småhusen genomförs inga ventilationsmätningar så länge huset inte skadeanmäls för problem med fukt eller ventilation. Och inte heller då görs mätningar speciellt ofta. Ändå klagar inte de boende i småhus lika mycket över sin inomhusmiljö. En förklaring kan vara att de själva enkelt kan styra temperaturen.

Energideklarationen innehåller information om ventilationsmätningar, och på det viset hoppas Boverket att småhusägarna börjar kontrollera sina hus. Även om det inte är intressant så länge man själv bor i huset kan en komplett energideklaration underlätta vid försäljning. För att det ska fungera smidigare föreslår Boverket att certifierade kontrollanter ska kunna registrera uppgifterna i energiregistret även för småhusen.

Utredningen Så mår våra hus visar på brister i ventilationsmätningar i många flerbostadshus.
FAKTA Bakgrund

Dagens mål:

  • samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ska senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Förslag på nytt mål:

  • samtliga byggnader som omfattas av kraven på återkommande ventilationskontroll, OVK, ska senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Arkitektur Styr och övervakning Renoveringar Vatten och avlopp Utredning och program
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Utredningen Så mår våra hus visar på brister i ventilationsmätningar i många flerbostadshus.
FAKTA Bakgrund

Dagens mål:

  • samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid ska senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation.

Förslag på nytt mål:

  • samtliga byggnader som omfattas av kraven på återkommande ventilationskontroll, OVK, ska senast år 2015 ha en dokumenterat fungerande ventilation.