Varan har lagts till i varukorgen

Lagtext om ändring i lagen om elcertifikat

Bestämmelser 24 aug 2010
Lagen om elcertifikat har ändrats. Systemet för elcertifikat ska nu användas fram till 2035. Målet höjs för produktion av förnybar el.

Lagändringen började gälla den första juli i år.

Tidsgränsen för systemet med elcertifikat flyttar fram fem år.
Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

Tidsgränsen för systemet med elcertifikat flyttar fram fem år.