Varan har lagts till i varukorgen
Fakturaportal för branschen öppen för alla
Energi 25 aug 2010
Fakturaportalen kan minska till felen som uppstår vid manuell fakturering och på sikt öka produktiviteten i byggbranschen.
Den 1 september öppnar fakturaportalen eBuild för alla företag i byggbranschen. Nu kan även små aktörer få tillgång till ett webbaserat faktureringssystem helt utan kostnad.

Bakom portalen står Bygg branschens Elektroniska Affärsstandard, BEAst. eBuild är öppen för alla företag i, och i anslutning till, byggbranschen.

www.eBuild.se ska alla leverantörer som har tillgång till internet kunna skapa en webbfaktura som från portalen skickas vidare direkt in i kundens system för elektronisk fakturahantering.

 –Att automatisera stora delar av fakturahanteringen leder till sänkta kostnader och har också stora positiva effekter på kvalitet och miljöpåverkan. Fakturaportalen är ett viktigt bidrag till arbetet med att öka produktiviteten i byggbranschen, menar Peter Fredholm, vd BEAst.

Pilot enligt plan

Portalen startade den 1 juni för fyra pilotanvändare;
Beijer Byggmaterial, NCC, Peab och Skanska. Tillsammans tar företagen emot drygt fyra miljoner fakturor varje år.

–Det är unikt att vi gör något gemensamt för att skapa förutsättningar för en högre produktivitet i byggbranschen, säger Ulf Larsson, projektledare på NCC.

–När vi gör det enkelt för våra leverantörer blir det också till nytta för oss själva, när det nu inte längre finns något hinder, varken ekonomiskt eller tekniskt, att fakturera elektroniskt, säger Jan Svedman på Peab.

Förenkling

–Pilotprojektet fungerade enligt plan så nu fortsätter vi utrullningen och låter alla som vill använda eBuild. För de små leverantörerna innebär portalen en förenkling då de kan hantera fakturor till alla sina stora kunder på ett ställe och på samma sätt.

Peter Fredholm lyfter fram fördelarna med att fakturan valideras och blir rätt från början. Det innebär att många fel som förekommer i manuell fakturahantering enklare kan förhindras.

Målet för BEAst är att minst 2 000 leverantörer ska ha anslutits till portalen till slutet av året.

  

FAKTA Så får du tillgång till eBuild

  • Fakturautställare ansöker om lösenord på portalens hemsida och kan efter några minuter skapa fakturor utifrån enkla mallar
  • Fakturamottagare ansöker till BEAst om att bli registrerade. eBuild är öppen även för företag som inte är medlemmar i BEAst. Medlemsföretag har dock rabatt.

 

FAKTA Fakta

Om eBuild:

  • Ska finnas i alla nordiska länder och på respektive språk.
  • Vänder sig till alla leverantörer som inte har egna system för att skapa en e-faktura.
  • har inbyggt stöd för SMSI Förenklad Byggfaktura för att branschens företag enkelt och till lägsta kostnad ska kunna skapa och distribuera elektroniska fakturor.

Om BEAst (Byggbranschens elektroniska affärsstandard)

BEAst är ett gemensamägt utvecklingsbolag för branschen. Uppgiften är att utveckla standarder och tjänster för e-affärer inom byggsektorn.

Inom BEAst samverkar ett drygt 40-tal företag och organisationer inom byggsektorn. Bland medlemmarna finns förutom de nämnda företagen även Ahlsell AB, Dahl Sverige AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Ifö Sanitär AB, Saint-Gobain Isover AB, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanternas Råd.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Så får du tillgång till eBuild

  • Fakturautställare ansöker om lösenord på portalens hemsida och kan efter några minuter skapa fakturor utifrån enkla mallar
  • Fakturamottagare ansöker till BEAst om att bli registrerade. eBuild är öppen även för företag som inte är medlemmar i BEAst. Medlemsföretag har dock rabatt.

 

FAKTA Fakta

Om eBuild:

  • Ska finnas i alla nordiska länder och på respektive språk.
  • Vänder sig till alla leverantörer som inte har egna system för att skapa en e-faktura.
  • har inbyggt stöd för SMSI Förenklad Byggfaktura för att branschens företag enkelt och till lägsta kostnad ska kunna skapa och distribuera elektroniska fakturor.

Om BEAst (Byggbranschens elektroniska affärsstandard)

BEAst är ett gemensamägt utvecklingsbolag för branschen. Uppgiften är att utveckla standarder och tjänster för e-affärer inom byggsektorn.

Inom BEAst samverkar ett drygt 40-tal företag och organisationer inom byggsektorn. Bland medlemmarna finns förutom de nämnda företagen även Ahlsell AB, Dahl Sverige AB, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Ifö Sanitär AB, Saint-Gobain Isover AB, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS-Fabrikanternas Råd.