Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
50 000 flerbostadshus berörs av nya bullermål - förslag från Boverket
Bostäder 11 aug 2010
En fjärdedel av Sveriges befolkning störs av olika ljud när de vistas i sin bostad. Med Boverkets förslag kan över 90 procent av de boende i Sverige istället få bo hyggligt fritt från bullerstörningar. Och därmed också må bätte och bli friskare.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Äldre flerbostadshus är mer bullerstörda än nybyggda flerbostadshus. Och flerbostadshus är generellt mer utsatta än småhus. Därför vill Boverket att alla bostäder ska få en gemensam mininivå för störande ljud. De sämsta äldre husen ska lyftas till att vara lika bra som nya byggnader.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. (Boverket)
FAKTA Snabbfakta

Förslaget:

År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att:

– Alla byggnader uppfyller de krav på bullerskydd som gäller för nya byggnader. I undantagsfall accepteras en avvikelse från nybyggnadskraven med högst 5 dB.

Berörda:

 • 25% av av de boende i flerbostadshus
 • 50 000 flerbostadshus

Vanligaste störningarna:

 • Ljud från grannar genom tak och väggar
 • Installationer och uttag för utomhusluft
 • Ljud från trafik, anläggningar och installationer

Prioriterade åtgärder:

 • Innerväggar och golv
 • Ytterväggar och fönster
 • Dämpinsatser för luftintag
 • Genomförande:

  • Identifiera mest utsatta byggnader avseende buller och antal boende
  • I samråd med boende
  • Helhetsperspektiv på husets totala ljudmiljö

  Kostnadsuppskattning:

  • 25 - 50 miljader kronor totalt
  • 18 000 - 36 000 per boende

   

  Malin Juell-Skielse
  Redaktör, Anläggning
  Bevaka ämnen i artikeln

  Bostäder Miljö
  Fackområden

  Förvaltning Husbyggnad
  Mer i ämnet

  Fler nyheter

  Så mår våra hus. Redovisning av regeringsuppdrag beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. (Boverket)
  FAKTA Snabbfakta

  Förslaget:

  År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att:

  – Alla byggnader uppfyller de krav på bullerskydd som gäller för nya byggnader. I undantagsfall accepteras en avvikelse från nybyggnadskraven med högst 5 dB.

  Berörda:

  • 25% av av de boende i flerbostadshus
  • 50 000 flerbostadshus

  Vanligaste störningarna:

  • Ljud från grannar genom tak och väggar
  • Installationer och uttag för utomhusluft
  • Ljud från trafik, anläggningar och installationer

  Prioriterade åtgärder:

 • Innerväggar och golv
 • Ytterväggar och fönster
 • Dämpinsatser för luftintag
 • Genomförande:

  • Identifiera mest utsatta byggnader avseende buller och antal boende
  • I samråd med boende
  • Helhetsperspektiv på husets totala ljudmiljö

  Kostnadsuppskattning:

  • 25 - 50 miljader kronor totalt
  • 18 000 - 36 000 per boende