Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Förslag att inrätta mark- och miljödomstolar
Energi 26 apr 2010
Regeringen föreslår att fem nya domstolar ska bildas för prövning av mål och ärenden enligt miljöbalken, plan- och bygglagen och fastighetsbildningslagen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer information

Förslagen i propositionen bygger till stor del på Miljöprocessutredningens huvudbetänkande SOU 2009:10. Bygginfo skrev om betänkandet i BygginfoNYTT 2009-02-17 och om remissbehandlingen av betänkandet 2009-06-29. Bygginfo skrev dessutom om lagrådsremissen i BygginfoNYTT 2010-03-22.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Mer information

Förslagen i propositionen bygger till stor del på Miljöprocessutredningens huvudbetänkande SOU 2009:10. Bygginfo skrev om betänkandet i BygginfoNYTT 2009-02-17 och om remissbehandlingen av betänkandet 2009-06-29. Bygginfo skrev dessutom om lagrådsremissen i BygginfoNYTT 2010-03-22.