Varan har lagts till i varukorgen
Evakueringslägenheter
Upphandling 9 apr 2010
Fråga: Har hyresgäster rätt till evakuerings-lägenheter i samband med ROT-arbeten?

Svar: Jag utgår ifrån att hyresgästerna inte är uppsagda och att de efter ombyggnaden antingen flyttar tillbaka eller erbjuds en likvärdig lägenhet.
Någon rätt till evakueringslägenheter finns inte, men de flesta fastighetsägare försöker hitta lösningar om hyresgäster inte kan bo kvar.

Det vanligaste är att fastighetsägaren erbjuder annan lägenhet inom det egna beståndet. Lägenheten ska i princip motsvara den tidigare när det gäller till exempel standard. Är det fråga om att boendet ska vara tillfälligt och att hyresgästen ska flytta tillbaka till sin tidigare lägenhet kan kanske en mindre lägenhet och lägre hyra accepteras av hyresgästen. Man kan komma överens om att fastighetsägaren står för kostnaderna för flytten, till exempel magasinering av möbler. Hyresgästföreningen tar ofta tar fram en rekommendation som hyresgästen accepterar eller ej.

Bodar, ett alternativ

Bostadsmoduler, bodar, kan också användas för boende vid stora ombyggnader men det kräver mycket planering. Dels måste man ta ställning till om man ska köpa eller leasa bodarna. I ett köpbeslut måste man väga in hur man ska avyttra bodarna när man inte längre har behov av dem. Det är också viktigt att ta reda på vad som gäller i den egna kommunen om man vill ställa upp bodar. Bygganmälan, tillfälligt bygglov, avtal för nyttjande av mark, lösningar för vatten och avlopp, el, telefon och fiber är exempel på sådant som måste lösas i god tid.

I kommunikation med hyresgäster kan ordet paviljonger vara bättre att använda. Bodar har för många en negativ klang.

Oavsett om de boende evakueras till lägenheter eller bodar så krävs det en hantering med adressändringar och flytt av hyresgästernas  abonnemang.
Vid ROT-arbeten då hyresgästerna kan bo kvar kan fastighetsägaren ställa upp baracker med toalett och dusch om inte det finns att tillgå, till exempel i källaren. Även för dessa behövs det även lösningar för el, vatten och avlopp. Hyresgästerna har under en sådan här tid rätt till nedsättning av hyran som ersättning för »men i boende«.

Yvonne Brinck

Bevaka ämnen i artikeln

Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter