Varan har lagts till i varukorgen
Dricksvatten – riskprofil samt ansvar
Miljö 8 apr 2010
EU:s nya dricksvattendirektiv har de senaste åren införlivats i Sverige genom ny lagstiftning. I Sverige har det upptäckts kemiska ämnen i högre halter i dricksvatten varför en kartläggning pågår. Halten av kemiska ämnen och dess eventuella hälsorisker kartläggs.
Enskilda brunnar har enligt rapporten sämre dricksvatten än de anläggningar som omfattas av livsmedelslagstiftningen.
Riskprofilens syfte är att:
- sammanfatta kunskapsläget inom området ur ett svenskt perspektiv
- förebygga och minska risken för konsumenter att utsättas för kemiska ämnen
Riskprofilen ger ämnesbeskrivningar såsom förekomst och exponering, hälsoeffekter, befintlig riskvärdering, riskkarakterisering, riskhantering och referenser. 

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter