Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Brister i infiltrationer och markbäddar
Miljö 13 apr 2010
Traditionella markbäddar och infiltrationer är inte så effektiva att avskilja fosfor som man hittills trott. En forskningsstudie visar att fosforavskiljning från enskilda avlopp med traditionellt markbaserat system är betydligt lägre än Naturvårdsverkets schablon på 25-90 procent av fosforrening.
Larissa Strömberg
Redaktör

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Fosforsorption

Med kemisk sorption menas att man får fosfor att reagera kemiskt med ämnen som finns bundna i ett material som avloppsvattnet rinner igenom. Sorptionsmaterialet kan blandas in i till exempel markbäddsmaterialet, och på så sätt bli en del av mark- eller filterbädden.

Sorptionen kan också utformas som ett eget steg i reningen. Oftast placeras det steget efter reningen av biologiskt lättnedbrytbart material, för att inte biofilm ska blockera sorptionsmaterialets bindningsytor.

FAKTA Mer Information

David Eveborn (Telefon)

070-290 97 18

Larissa Strömberg
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Fosforsorption

Med kemisk sorption menas att man får fosfor att reagera kemiskt med ämnen som finns bundna i ett material som avloppsvattnet rinner igenom. Sorptionsmaterialet kan blandas in i till exempel markbäddsmaterialet, och på så sätt bli en del av mark- eller filterbädden.

Sorptionen kan också utformas som ett eget steg i reningen. Oftast placeras det steget efter reningen av biologiskt lättnedbrytbart material, för att inte biofilm ska blockera sorptionsmaterialets bindningsytor.

FAKTA Mer Information

David Eveborn (Telefon)

070-290 97 18