Varan har lagts till i varukorgen
Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Möjligheternas byggregler skjuts fram

Det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på Möjligheternas byggregler, anser Boverket. Därför flyttar de fram tidplanen.

Möjligheternas byggregler skjuts fram

Det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på Möjligheternas byggregler, anser Boverket. Därför flyttar de fram tidplanen.

Behovet av bostäder större än man trott

Boverket har publicerat nya beräkningar av bostadsbehovet från 2023 till och med 2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen.

Behovet av bostäder större än man trott

Boverket har publicerat nya beräkningar av bostadsbehovet från 2023 till och med 2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen.

Regeringen vill öka småhusbyggandet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att öka byggandet av småhus i Sverige. Detta för att möta befolkningens efterfrågan, menar infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

Regeringen vill öka småhusbyggandet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att öka byggandet av småhus i Sverige. Detta för att möta befolkningens efterfrågan, menar infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

Stöd för att arbeta med tillskottsvatten

Extra vatten i ledningsnäten belastar reningsverk och medför högre kostnader samt större risk för bräddningar. Nya verktyg ska hjälpa till att komma åt problemet.

Stöd för att arbeta med tillskottsvatten

Extra vatten i ledningsnäten belastar reningsverk och medför högre kostnader samt större risk för bräddningar. Nya verktyg ska hjälpa till att komma åt problemet.

Smarta, gröna tak

Med AI och Internet of Things ska ”smarta tak” testas i Järfälla. Projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak och på så sätt möjliggöra en snabbare klimatomställning.

Smarta, gröna tak

Med AI och Internet of Things ska ”smarta tak” testas i Järfälla. Projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak och på så sätt möjliggöra en snabbare klimatomställning.

Nytt ledningssystem för FN:s hållbarhetsmål

SIS, Svenska institutet för standarder, tar fram ett ledningssystem som ska hjälpa organisationer att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Systemet ska systematiskt styra verksamheters hållbarhetsarbete.

Nytt ledningssystem för FN:s hållbarhetsmål

SIS, Svenska institutet för standarder, tar fram ett ledningssystem som ska hjälpa organisationer att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Systemet ska systematiskt styra verksamheters hållbarhetsarbete.

Syrgasens användningsområden kartlagda

Syrgas som utvinns som en bioprodukt när vätgas produceras skulle kunna användas inom bland annat industrin. Det visar en ny rapport.

Syrgasens användningsområden kartlagda

Syrgas som utvinns som en bioprodukt när vätgas produceras skulle kunna användas inom bland annat industrin. Det visar en ny rapport.

Regeringens åtgärder för ökat byggande

Regeringen har tagit fram en rapport för ökat byggande i Sverige. De vill dämpa effekterna av inflationen för hushållen och satsa framåt.

Regeringens åtgärder för ökat byggande

Regeringen har tagit fram en rapport för ökat byggande i Sverige. De vill dämpa effekterna av inflationen för hushållen och satsa framåt.

Snabbutredning om klimatpolitiken

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Snabbutredning om klimatpolitiken

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Så bra är heltäckande väderskydd

Med det ökade träbyggandet ökar också risker för mikrobiell påväxt. I ett SBUF-finansierat projekt har man kommit fram till att heltäckande väderskydd har fler fördelar än att bara skydda från väder och vind.

Så bra är heltäckande väderskydd

Med det ökade träbyggandet ökar också risker för mikrobiell påväxt. I ett SBUF-finansierat projekt har man kommit fram till att heltäckande väderskydd har fler fördelar än att bara skydda från väder och vind.

Sprinklersystem kan vara förödande för träkonstruktioner

Med massivträkonstruktioner ökar risken för fuktskador. NCC har undersökt hur risken kan minimeras vid brandsläckningsarbete.

Sprinklersystem kan vara förödande för träkonstruktioner

Med massivträkonstruktioner ökar risken för fuktskador. NCC har undersökt hur risken kan minimeras vid brandsläckningsarbete.

Så mycket väntas bostadsbyggandet minska

Det osäkra ekonomiska läget har lett till kraftigt minskat bostadsbyggande. Boverket befarar att det kan försvaga byggbranschen på lång sikt.

Så mycket väntas bostadsbyggandet minska

Det osäkra ekonomiska läget har lett till kraftigt minskat bostadsbyggande. Boverket befarar att det kan försvaga byggbranschen på lång sikt.

Försvaret kan få undantag från detaljplanekravet

Boverket föreslår ett undantag från detaljplanekravet för totalförsvaret. Det ska öka informationssäkerheten och stärka Försvarsmaktens intressen.

Försvaret kan få undantag från detaljplanekravet

Boverket föreslår ett undantag från detaljplanekravet för totalförsvaret. Det ska öka informationssäkerheten och stärka Försvarsmaktens intressen.

Förslag på gränsvärden för nya byggnader

Boverket har lämnat förslag som kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. De föreslår en klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel.

Förslag på gränsvärden för nya byggnader

Boverket har lämnat förslag som kan påskynda införandet av gränsvärden för byggnader och utvidga tillämpningen av klimatdeklarationer. De föreslår en klimatdeklaration som omfattar hela byggnadens livscykel.

Ny tidplan för föreskrifter om regionplan

Remitteringen om regionplan skjuts fram. Enligt Boverket ska det förbättra föreskrifterna.

Ny tidplan för föreskrifter om regionplan

Remitteringen om regionplan skjuts fram. Enligt Boverket ska det förbättra föreskrifterna.

Färre detaljplaner antogs

Boverket har tagit fram statistik för 2022 års tillämpning av plan- och bygglagen. Statistiken visar bland annat att fler översiktsplaner fick laga kraft men färre detaljplaner antogs.

Färre detaljplaner antogs

Boverket har tagit fram statistik för 2022 års tillämpning av plan- och bygglagen. Statistiken visar bland annat att fler översiktsplaner fick laga kraft men färre detaljplaner antogs.

Över 2 000 sökande till satsning för fler kvinnor i byggbranschen

2 400 kandidater sökte till Peabs lärlingsprogram för kvinnor. Intresset blev större än väntat och nu påbörjas rekryteringen.

Över 2 000 sökande till satsning för fler kvinnor i byggbranschen

2 400 kandidater sökte till Peabs lärlingsprogram för kvinnor. Intresset blev större än väntat och nu påbörjas rekryteringen.

Boverket vill att termer omdefinieras

Termer som förekommer i plan- och byggregelverket kan tolkas på olika sätt och därmed få olika betydelse i dess tillämpning. Därför vill Boverket definiera och omdefiniera regelverkets termer.

Boverket vill att termer omdefinieras

Termer som förekommer i plan- och byggregelverket kan tolkas på olika sätt och därmed få olika betydelse i dess tillämpning. Därför vill Boverket definiera och omdefiniera regelverkets termer.

Remisser för Möjligheternas byggregler

Boverket har skickat ut remisser om förslag till nya regler om hälsa och säkerhet. Förslaget är kopplat till Möjligheternas byggregler som ska förenkla regelverket och göra det mer konsekvent.

Remisser för Möjligheternas byggregler

Boverket har skickat ut remisser om förslag till nya regler om hälsa och säkerhet. Förslaget är kopplat till Möjligheternas byggregler som ska förenkla regelverket och göra det mer konsekvent.