Varan har lagts till i varukorgen
Trädkartläggning till hjälp för kommuner

Boverket har gjort en kartläggning av trädtäckningen i 200 tätorter. Uppgifter som kan användas av kommuner och fastighetsägare i arbetet med till exempel biologisk mångfald och klimatanpassning.

Trädkartläggning till hjälp för kommuner

Boverket har gjort en kartläggning av trädtäckningen i 200 tätorter. Uppgifter som kan användas av kommuner och fastighetsägare i arbetet med till exempel biologisk mångfald och klimatanpassning.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

Kommun laserskannar 35 000 träd

I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Kommun laserskannar 35 000 träd

I Malmö ska alla träden längs med gatorna skannas in. För att göra det har en bil utrustats med specialteknik.

Mer grönska toppar önskelista för hållbara städer

White arkitekter lät 3 390 personer svara på vad de vill se mer av i stadskärnan i den hållbara staden. Grönska, fler butiker och uteserveringen kom högst upp på listan.

Mer grönska toppar önskelista för hållbara städer

White arkitekter lät 3 390 personer svara på vad de vill se mer av i stadskärnan i den hållbara staden. Grönska, fler butiker och uteserveringen kom högst upp på listan.

Återanvänt vatten bevattnar fotbollsplanerna

Fotbollsplaner kräver mycket bevattning för att hållas i gott skick. Vid två nya planer ska återanvänt vatten användas. Något som sparar dricksvatten och energi.

Återanvänt vatten bevattnar fotbollsplanerna

Fotbollsplaner kräver mycket bevattning för att hållas i gott skick. Vid två nya planer ska återanvänt vatten användas. Något som sparar dricksvatten och energi.

11 träd - så bra fångar de luftföroreningar

Träd är bra på att ta upp luftföroreningar genom sina barr och löv. Men det kan skilja en del mellan arterna hur bra de är. Här är resultaten för 11 olika trädarter.

11 träd - så bra fångar de luftföroreningar

Träd är bra på att ta upp luftföroreningar genom sina barr och löv. Men det kan skilja en del mellan arterna hur bra de är. Här är resultaten för 11 olika trädarter.

Stora miljönyttor med rätt val av trädart

Träd väljs ofta av estetiska skäl och deras andra egenskaper glöms bort. Ny forskning visar hur bra de är på att ta upp luftföroreningar. Något som kan skilja stort mellan trädarterna.

Stora miljönyttor med rätt val av trädart

Träd väljs ofta av estetiska skäl och deras andra egenskaper glöms bort. Ny forskning visar hur bra de är på att ta upp luftföroreningar. Något som kan skilja stort mellan trädarterna.

Sparar regnvatten i stora tankar för odling

Det har blivit allt viktigare att spara på vatten under torra somrar. Ett bostadsbolag testar att återanvända regnvatten i större skala för kvartersodling.

Sparar regnvatten i stora tankar för odling

Det har blivit allt viktigare att spara på vatten under torra somrar. Ett bostadsbolag testar att återanvända regnvatten i större skala för kvartersodling.

Här byggdes en demensvänlig utemiljö

I Helsingborg har staden satsat på utemiljöer som är demensvänliga. Nära en dagverksamhet har en park byggts om för att öka välbefinnandet hos människor som är sjuka i demens.

Här byggdes en demensvänlig utemiljö

I Helsingborg har staden satsat på utemiljöer som är demensvänliga. Nära en dagverksamhet har en park byggts om för att öka välbefinnandet hos människor som är sjuka i demens.

Stöd i arbete med dagvattenåtgärder

Beskrivningar om olika slags urbana dagvattenåtgärder har nyligen publicerats och finns tillgängliga för alla. Tanken är att de ska kunna användas av fastighetsägare vid upphandlingar eller vid projektering.

Stöd i arbete med dagvattenåtgärder

Beskrivningar om olika slags urbana dagvattenåtgärder har nyligen publicerats och finns tillgängliga för alla. Tanken är att de ska kunna användas av fastighetsägare vid upphandlingar eller vid projektering.

Stärkt samarbete ska öka social hållbarhet

Fastighetsägarna föreslår en rad åtgärder för att öka trygghet och attraktivitet i bostadsområden. I en ny rapport föreslås en ökad samverkan mellan kommun, företag och myndigheter.

Stärkt samarbete ska öka social hållbarhet

Fastighetsägarna föreslår en rad åtgärder för att öka trygghet och attraktivitet i bostadsområden. I en ny rapport föreslås en ökad samverkan mellan kommun, företag och myndigheter.

Digitalt verktyg för bättre förvaltade torg

Det kan vara svårt att hålla upp en bra och jämn skötselnivå på torgen. GöteborgsLokalers torgteam har tagit fram ett enkelt verktyg där man dokumenterar utifrån en digital checklista. Målet är att få systematik i tillsynsarbetet.

Digitalt verktyg för bättre förvaltade torg

Det kan vara svårt att hålla upp en bra och jämn skötselnivå på torgen. GöteborgsLokalers torgteam har tagit fram ett enkelt verktyg där man dokumenterar utifrån en digital checklista. Målet är att få systematik i tillsynsarbetet.

Stor minskning av kommunala lekplatser

Det har skett en stor minskning av kommunalt förvaltade lekplatser. Enligt en sammanställning av Sveriges lantbruksuniversitet kan hälften av de kommunala lekplatserna ha försvunnit under de senaste 25 åren.

Stor minskning av kommunala lekplatser

Det har skett en stor minskning av kommunalt förvaltade lekplatser. Enligt en sammanställning av Sveriges lantbruksuniversitet kan hälften av de kommunala lekplatserna ha försvunnit under de senaste 25 åren.

Handledning om arbete med träd i offentliga miljöer

När behöver träd fällas eller kan vara kvar? En uppdaterad handledning kan hjälpa dem som arbetar med träd i offentliga miljöer att fatta beslut.

Handledning om arbete med träd i offentliga miljöer

När behöver träd fällas eller kan vara kvar? En uppdaterad handledning kan hjälpa dem som arbetar med träd i offentliga miljöer att fatta beslut.

Få kommuner ser över risker för självmord i offentliga miljöer

Endast en liten andel av de svenska kommunerna analyserar risker för självmord på offentliga platser. Det behöver förbättras anser organisationen Suicide Zero.

Få kommuner ser över risker för självmord i offentliga miljöer

Endast en liten andel av de svenska kommunerna analyserar risker för självmord på offentliga platser. Det behöver förbättras anser organisationen Suicide Zero.

Stöd för klimatanpassning av kyrkor

Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar. Församlingar kan också screena sina kyrkor för att undvika framtida problem.

Stöd för klimatanpassning av kyrkor

Strängnäs stift har varit med och tagit fram en digital utbildning om risker kopplade till klimatförändringar. Församlingar kan också screena sina kyrkor för att undvika framtida problem.

Karta hjälper med värmekartering

En ny karttjänst har lanserats till hjälp för att hitta platser med risk för höga temperaturer. Kartan ska kunna användas av kommuner i klimatanpassningsarbetet.

Karta hjälper med värmekartering

En ny karttjänst har lanserats till hjälp för att hitta platser med risk för höga temperaturer. Kartan ska kunna användas av kommuner i klimatanpassningsarbetet.

Nordbyggs Guldmedalj 2023: Här är alla nominerade

Varje år premieras en innovativ produktnyhet med Nordbyggs Guldmedalj, och nu avslöjas finalisterna för 2023. Här hittar du alla nominerade, från byggsystem till taklastare.

Nordbyggs Guldmedalj 2023: Här är alla nominerade

Varje år premieras en innovativ produktnyhet med Nordbyggs Guldmedalj, och nu avslöjas finalisterna för 2023. Här hittar du alla nominerade, från byggsystem till taklastare.

Fler gröna gårdar med nya riktlinjer

Grönare gårdar med plats för mer växtlighet och sociala aktiviteter. Det är extra viktigt i de områden där staden förtätas och där det bor många barn. Ett förslag är gemensamma gårdar där det finns flera fastighetsägare.

Fler gröna gårdar med nya riktlinjer

Grönare gårdar med plats för mer växtlighet och sociala aktiviteter. Det är extra viktigt i de områden där staden förtätas och där det bor många barn. Ett förslag är gemensamma gårdar där det finns flera fastighetsägare.