Varan har lagts till i varukorgen
Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

De utvecklar framtidens måleri

I projektet ”Resurs- och klimatsnåla måleritjänster” testas nya lösningar som ska hålla befintliga ytor fräscha och förlänga livslängden. Flera aktörer arbetar tillsammans.

De utvecklar framtidens måleri

I projektet ”Resurs- och klimatsnåla måleritjänster” testas nya lösningar som ska hålla befintliga ytor fräscha och förlänga livslängden. Flera aktörer arbetar tillsammans.

Storsatsning mot legionella

Trelleborgshem, som är Trelleborgs kommunala bostadsbolag, genomför nu en storsatsning för att få bort legionella ur vattensystemen i bostadshusen. Tekniken hämtas från ett företag i närbelägna Ystad.

Storsatsning mot legionella

Trelleborgshem, som är Trelleborgs kommunala bostadsbolag, genomför nu en storsatsning för att få bort legionella ur vattensystemen i bostadshusen. Tekniken hämtas från ett företag i närbelägna Ystad.

Verktyg för bättre dokumentation i entreprenader

Två böcker har slagits ihop till en. Det innebär att det nu finns en samlad källa för all dokumentation som bör upprättas inom en entreprenad.

Verktyg för bättre dokumentation i entreprenader

Två böcker har slagits ihop till en. Det innebär att det nu finns en samlad källa för all dokumentation som bör upprättas inom en entreprenad.

Byt ut rören i tid och slipp vattenskador

70 procent av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem beror på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage. Det är en av slutsatserna i Vattenskaderapporten 2022.

Byt ut rören i tid och slipp vattenskador

70 procent av vattenskador som orsakas av läckage i ledningssystem beror på att rören gått sönder på grund av korrosion, ålder och slitage. Det är en av slutsatserna i Vattenskaderapporten 2022.

Drönarbesiktningar leder till färre strömavbrott

Eon har beslutat att besikta sitt högspänningsnät med drönare istället för helikoptrar. Tester visar att det medför ett minskat antal strömavbrott, samtidigt som drönarflygningarna spar på miljö och djurliv.

Drönarbesiktningar leder till färre strömavbrott

Eon har beslutat att besikta sitt högspänningsnät med drönare istället för helikoptrar. Tester visar att det medför ett minskat antal strömavbrott, samtidigt som drönarflygningarna spar på miljö och djurliv.

Digitalt verktyg för bättre förvaltade torg

Det kan vara svårt att hålla upp en bra och jämn skötselnivå på torgen. GöteborgsLokalers torgteam har tagit fram ett enkelt verktyg där man dokumenterar utifrån en digital checklista. Målet är att få systematik i tillsynsarbetet.

Digitalt verktyg för bättre förvaltade torg

Det kan vara svårt att hålla upp en bra och jämn skötselnivå på torgen. GöteborgsLokalers torgteam har tagit fram ett enkelt verktyg där man dokumenterar utifrån en digital checklista. Målet är att få systematik i tillsynsarbetet.

Undvik skador genom att sköta om fasaden rätt

Oavsett vilken fasad husen har kräver de regelbundet underhåll och tillsyn. Fuktiga fasader drar åt sig mer smuts och är en grogrund för alger och mögel som i sin tur bidrar till mer fukt.

Undvik skador genom att sköta om fasaden rätt

Oavsett vilken fasad husen har kräver de regelbundet underhåll och tillsyn. Fuktiga fasader drar åt sig mer smuts och är en grogrund för alger och mögel som i sin tur bidrar till mer fukt.

Energirenovering i nytt affärskoncept

Små fastighetsägare saknar ofta kunskap om att det är mest lönsamt att energieffektivisera byggnader i samband med renovering. Ökad kunskap kan också leda till fler affärer för lokala entreprenörer inom byggsektorn.

Energirenovering i nytt affärskoncept

Små fastighetsägare saknar ofta kunskap om att det är mest lönsamt att energieffektivisera byggnader i samband med renovering. Ökad kunskap kan också leda till fler affärer för lokala entreprenörer inom byggsektorn.

Tips för att undvika felaktig ventilation

Boverket har tagit fram en vägledning om hur riskerna med felaktig ventilation kan undvikas. Flera yrkesgrupper har nytta av texterna menar myndigheten.

Tips för att undvika felaktig ventilation

Boverket har tagit fram en vägledning om hur riskerna med felaktig ventilation kan undvikas. Flera yrkesgrupper har nytta av texterna menar myndigheten.

Anrik kraftverksdamm rustas upp

I Göta älv pågår ett stort byggprojekt vid Lilla Edets kraftstation. Vattenfall håller på att ersätta den snart 100 år gamla dammen.

Anrik kraftverksdamm rustas upp

I Göta älv pågår ett stort byggprojekt vid Lilla Edets kraftstation. Vattenfall håller på att ersätta den snart 100 år gamla dammen.

Nya anvisningar för biogas

Energigas Sverige har tagit fram BGA 2022. Anvisningarna ger exempel på projektering, utformning, kontroll, drift och underhåll av biogasanläggningar.

Nya anvisningar för biogas

Energigas Sverige har tagit fram BGA 2022. Anvisningarna ger exempel på projektering, utformning, kontroll, drift och underhåll av biogasanläggningar.

Dom: Kulturmiljöorganisationer får överklaga rivningsbeslut

Kan en organisation överklaga ett beslut om rivning? Mark- och miljööverdomstolen fastslår att det beror på vilket huvudsyfte organisationen har.

Dom: Kulturmiljöorganisationer får överklaga rivningsbeslut

Kan en organisation överklaga ett beslut om rivning? Mark- och miljööverdomstolen fastslår att det beror på vilket huvudsyfte organisationen har.

Reglerna för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025.

Reglerna för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Allmänna samlingslokaler får nya miljoner

I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Undersökning förbättrade förvaltningens kvalitet

Femton fastighetsägare i Umeå har undersökt hur hyresgästerna upplever förvaltningens kvalitet och service. Resultatet har lett till åtgärder och prioriteringar som lett till nöjdare hyresgäster och högre hyresintäkter.

Undersökning förbättrade förvaltningens kvalitet

Femton fastighetsägare i Umeå har undersökt hur hyresgästerna upplever förvaltningens kvalitet och service. Resultatet har lett till åtgärder och prioriteringar som lett till nöjdare hyresgäster och högre hyresintäkter.

Certifieringskravet på pannoperatörer ses över

Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

Certifieringskravet på pannoperatörer ses över

Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

”Bättre bygghandlingar kan motverka korrosion”

Problemen med korrosion i värme- och kylsystem växer. För att förebygga detta måste konsulten bli bättre på att skriva bygghandlingar. Det menar Rafael Ospino, en av författarna bakom en ny rapport.

”Bättre bygghandlingar kan motverka korrosion”

Problemen med korrosion i värme- och kylsystem växer. För att förebygga detta måste konsulten bli bättre på att skriva bygghandlingar. Det menar Rafael Ospino, en av författarna bakom en ny rapport.

”Vattenskaderapporten är ett bra mätverktyg”

Den ger oss fingervisningar för var det läcker som mest. Det sa Thomas Lundgren, vd på Säker Vatten, när Vattenskaderapporten för 2021 presenterades.

”Vattenskaderapporten är ett bra mätverktyg”

Den ger oss fingervisningar för var det läcker som mest. Det sa Thomas Lundgren, vd på Säker Vatten, när Vattenskaderapporten för 2021 presenterades.

Effektivisering av byggnadsnämnders tillsyn

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i plan- och bygglagen med syfte att förenkla, förtydliga och effektivisera arbetet inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.

Effektivisering av byggnadsnämnders tillsyn

Regeringen har lämnat förslag till ändringar i plan- och bygglagen med syfte att förenkla, förtydliga och effektivisera arbetet inom byggnadsnämndens tillsynsansvar.