Varan har lagts till i varukorgen
Nya krav på äldre hissar

För att minska olycksrisken har regeringen beslutat om nya krav på äldre hissar. 5 800 hissar berörs.

Nya krav på äldre hissar

För att minska olycksrisken har regeringen beslutat om nya krav på äldre hissar. 5 800 hissar berörs.

Teknik underlättar tillträde för ambulans till boende

För att ambulanssjukvård snabbare ska komma in i fastigheterna när någon larmat 112, testar två bostadsbolag I Malmö ett nytt behörighetssystem. Systemet heter Smart Passage och har utvecklats av SOS Alarm.

Teknik underlättar tillträde för ambulans till boende

För att ambulanssjukvård snabbare ska komma in i fastigheterna när någon larmat 112, testar två bostadsbolag I Malmö ett nytt behörighetssystem. Systemet heter Smart Passage och har utvecklats av SOS Alarm.

Ändrade föreskrifter från Boverket

Den 1 juli träder sex ändringsföreskrifter från Boverket i kraft. Det handlar om certifiering av sakkunniga, energiexperter, kontrollansvariga samt om OVK.

Ändrade föreskrifter från Boverket

Den 1 juli träder sex ändringsföreskrifter från Boverket i kraft. Det handlar om certifiering av sakkunniga, energiexperter, kontrollansvariga samt om OVK.

Bostadsbolag hyr ut tjänstebilar till boende

De boende hos Uppsalahem kan nu hyra bolagets tjänstebilar när de inte används av personalen under kvällar och helger. Det är ett sätt att minska klimatpåverkan från hyresgästernas resande.  

Bostadsbolag hyr ut tjänstebilar till boende

De boende hos Uppsalahem kan nu hyra bolagets tjänstebilar när de inte används av personalen under kvällar och helger. Det är ett sätt att minska klimatpåverkan från hyresgästernas resande.  

Skapar trygga bostäder för äldre

Med fokus på tillgänglighet bygger Micasa Fastigheter om tidigare servicehuslägenheter till seniorbostäder i Farsta Strand. Att omvandla 70-talsbyggnaden till modern standard är delvis utmanande.

Skapar trygga bostäder för äldre

Med fokus på tillgänglighet bygger Micasa Fastigheter om tidigare servicehuslägenheter till seniorbostäder i Farsta Strand. Att omvandla 70-talsbyggnaden till modern standard är delvis utmanande.

Här byggdes en demensvänlig utemiljö

I Helsingborg har staden satsat på utemiljöer som är demensvänliga. Nära en dagverksamhet har en park byggts om för att öka välbefinnandet hos människor som är sjuka i demens.

Här byggdes en demensvänlig utemiljö

I Helsingborg har staden satsat på utemiljöer som är demensvänliga. Nära en dagverksamhet har en park byggts om för att öka välbefinnandet hos människor som är sjuka i demens.

Tillgänglighet och bevarande – så regleras det

Att en byggnad är gammal och upplevs som vacker är inte detsamma som att den är skyddad av lagen. Det finns olika typer av skydd för byggnader.

Tillgänglighet och bevarande – så regleras det

Att en byggnad är gammal och upplevs som vacker är inte detsamma som att den är skyddad av lagen. Det finns olika typer av skydd för byggnader.

Många utmaningar när Dramaten blir tillgänglig

I Dramatens nya entrélösning möts krav på brandsäkerhet, varsamhet och tillgänglighet. Projektet har inneburit många utmaningar i det över 100 år gamla byggnadsminnet.

Många utmaningar när Dramaten blir tillgänglig

I Dramatens nya entrélösning möts krav på brandsäkerhet, varsamhet och tillgänglighet. Projektet har inneburit många utmaningar i det över 100 år gamla byggnadsminnet.

Andra remissrundan för nya byggregler

Den stora översynen av Boverkets byggregler, BBR, går in i sin slutfas. Nu har Boverket skickat ut sex remisser till nya föreskrifter.

Andra remissrundan för nya byggregler

Den stora översynen av Boverkets byggregler, BBR, går in i sin slutfas. Nu har Boverket skickat ut sex remisser till nya föreskrifter.

Han brinner för den tillgängliga arbetsplatsen

Att som 30-årig platschef hamna i rullstol över en natt förändrade inte bara hans eget liv. Peter Lindstedt tror att han blev en bättre chef. Idag brinner han för att skapa tillgängliga arbetsplatser.

Han brinner för den tillgängliga arbetsplatsen

Att som 30-årig platschef hamna i rullstol över en natt förändrade inte bara hans eget liv. Peter Lindstedt tror att han blev en bättre chef. Idag brinner han för att skapa tillgängliga arbetsplatser.

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering

För att motverka bristande tillgänglighet är arbetsgivare skyldiga att vidta så kallade ”skäliga åtgärder”, enligt Diskrimineringsombudsmannen. Vi reder ut vad detta betyder.

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering

För att motverka bristande tillgänglighet är arbetsgivare skyldiga att vidta så kallade ”skäliga åtgärder”, enligt Diskrimineringsombudsmannen. Vi reder ut vad detta betyder.

Smarta trapphus ökade tillgängligheten

Klokt placerade trapphus förbättrade tillgängligheten när Kumla Bostäder totalrenoverade och utvecklade ett slitet miljonprogramsområde. Projektet var nominerat till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Smarta trapphus ökade tillgängligheten

Klokt placerade trapphus förbättrade tillgängligheten när Kumla Bostäder totalrenoverade och utvecklade ett slitet miljonprogramsområde. Projektet var nominerat till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Tillgängligheten vid laddstationer har stora brister

Långt ifrån alla laddplatser för elbilar är tillgängliga för personer med funktionsvariation. Med dagens regelverk faller ansvaret för detta mellan stolarna. Organisationen Biofuel Region driver nu frågan om att få fram en ansvarig myndighet.

Tillgängligheten vid laddstationer har stora brister

Långt ifrån alla laddplatser för elbilar är tillgängliga för personer med funktionsvariation. Med dagens regelverk faller ansvaret för detta mellan stolarna. Organisationen Biofuel Region driver nu frågan om att få fram en ansvarig myndighet.

Kulturarv bevarades när skolhus blev lägenheter

Det kommunala bostadsbolaget i Tidaholm har tagit vara på kulturarvet genom att renovera två skolhus till hyreslägenheter. Projektet är en av finalisterna till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Kulturarv bevarades när skolhus blev lägenheter

Det kommunala bostadsbolaget i Tidaholm har tagit vara på kulturarvet genom att renovera två skolhus till hyreslägenheter. Projektet är en av finalisterna till Allmännyttans bästa renovering 2023.

Skellefteå - Europas mest tillgängliga stad

Skellefteå utsågs 2022 till Europas mest tillgängliga stad. Byggkoll har pratat med kommunens tillgänglighetsrådgivare, Christina Nyberg, om varför just de lyckats.

Skellefteå - Europas mest tillgängliga stad

Skellefteå utsågs 2022 till Europas mest tillgängliga stad. Byggkoll har pratat med kommunens tillgänglighetsrådgivare, Christina Nyberg, om varför just de lyckats.

Så påverkas fastighetsägare av de nya postreglerna

Färre brev men fler paket har lett till att nya föreskrifter för postutdelning gäller från den 1 april. Som fastighetsägare bör man veta om att medgivande om utdelningsplats kan krävas i vissa fall.

Så påverkas fastighetsägare av de nya postreglerna

Färre brev men fler paket har lett till att nya föreskrifter för postutdelning gäller från den 1 april. Som fastighetsägare bör man veta om att medgivande om utdelningsplats kan krävas i vissa fall.

Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Satsning på paketboxar minskade trafiken i området

Närmare 40 000 paket har levererats till hyresgästerna i ett projekt där SigtunaHem har installerat paketboxar i sina bostadsområden. En fördel med satsningen är att onödig trafik i områdena har minskat.

Digital ordlista för byggbranschen

En ny tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till plan- och bygglagen har tagits fram. Boverkets begreppsbank ska skapa en enhetlig branschterminologi.

Digital ordlista för byggbranschen

En ny tjänst som samlar termer och begrepp kopplade till plan- och bygglagen har tagits fram. Boverkets begreppsbank ska skapa en enhetlig branschterminologi.

Kylboxar för mat testas i flerbostadshus

Bostadsbolaget Telge Bostäder satsar på att erbjuda kylboxar i trapphusen för de boende. Detta som en service för att smidigt ta emot leverans av matkassar.

Kylboxar för mat testas i flerbostadshus

Bostadsbolaget Telge Bostäder satsar på att erbjuda kylboxar i trapphusen för de boende. Detta som en service för att smidigt ta emot leverans av matkassar.

Tjänsten ”Hitta certifierade personer” begränsas

Från årsskiftet är det bara möjligt att söka efter certifierade energiexperter och intygsgivare på Boverkets e-tjänst. Andra certifierade personer går att hitta hos Rise och Kiwa.

Tjänsten ”Hitta certifierade personer” begränsas

Från årsskiftet är det bara möjligt att söka efter certifierade energiexperter och intygsgivare på Boverkets e-tjänst. Andra certifierade personer går att hitta hos Rise och Kiwa.