Varan har lagts till i varukorgen
Försvaret kan få undantag från detaljplanekravet

Boverket föreslår ett undantag från detaljplanekravet för totalförsvaret. Det ska öka informationssäkerheten och stärka Försvarsmaktens intressen.

Försvaret kan få undantag från detaljplanekravet

Boverket föreslår ett undantag från detaljplanekravet för totalförsvaret. Det ska öka informationssäkerheten och stärka Försvarsmaktens intressen.

Flexibel belysning ger flera fördelar

I Göteborg arbetar stadsmiljöförvaltningen med överdimensionerade belysningsanläggningar och dimbara armaturer. Planer finns även på att använda belysningsanläggningen som infrastruktur för mer än bara belysning.

Flexibel belysning ger flera fördelar

I Göteborg arbetar stadsmiljöförvaltningen med överdimensionerade belysningsanläggningar och dimbara armaturer. Planer finns även på att använda belysningsanläggningen som infrastruktur för mer än bara belysning.

Öbo: I år ska vi reda ut batteriekonomin ordentligt

Öbo har minskat sin energinota med 80 miljoner kronor per år, mycket tack vare öppna protokoll och AI. Jonas Tannerstad berättar om lösningarna och avslöjar hur många gånger bostadsbolaget sålt effekt till Svenska Kraftnät.

Öbo: I år ska vi reda ut batteriekonomin ordentligt

Öbo har minskat sin energinota med 80 miljoner kronor per år, mycket tack vare öppna protokoll och AI. Jonas Tannerstad berättar om lösningarna och avslöjar hur många gånger bostadsbolaget sålt effekt till Svenska Kraftnät.

Testmetod för styrning av FTX i småhus

Det går att styra FTX-aggregat så att moderna lufttäta småhus inte riskerar fuktskador under kalla vintrar. I ett forskningsprojekt har teoretiska beräkningar verifierats med hjälp av en ny testmetod.

Testmetod för styrning av FTX i småhus

Det går att styra FTX-aggregat så att moderna lufttäta småhus inte riskerar fuktskador under kalla vintrar. I ett forskningsprojekt har teoretiska beräkningar verifierats med hjälp av en ny testmetod.

Enklare felsökning när sensorer övervakar elnätet

Energibolaget Kraftringen har installerat sensorer som felövervakar elnätet i Lund med omnejd. Genom sensorerna går det att lokalisera fel snabbare, vilket gör att elavbrotten kan bli kortare och antalet drabbade kunder färre.

Enklare felsökning när sensorer övervakar elnätet

Energibolaget Kraftringen har installerat sensorer som felövervakar elnätet i Lund med omnejd. Genom sensorerna går det att lokalisera fel snabbare, vilket gör att elavbrotten kan bli kortare och antalet drabbade kunder färre.

Nu kan installatörer av fastighetsnät certifiera sig

Ett nytt branschgemensamt kompetensbevis för installatörer har lanserats. ”Behörig installatör fastighetsnät” är en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Nu kan installatörer av fastighetsnät certifiera sig

Ett nytt branschgemensamt kompetensbevis för installatörer har lanserats. ”Behörig installatör fastighetsnät” är en kvalitetsstämpel för såväl installatörer som utbildare och fastighetsägare.

Reglerna för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025.

Reglerna för pannoperatörer skjuts fram

Arbetsmiljöverket har beslutat att skjuta fram ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer till den 1 december 2025.

Lösningar i fastigheter som avlastar elsystemet

I ett köpcentrum kopplas energiresurser i fastigheten samman med kraftnätet på ett smart sätt. Därmed skapas ett virtuellt kraftverk som bidrar till lastbalansering och energioptimering.

Lösningar i fastigheter som avlastar elsystemet

I ett köpcentrum kopplas energiresurser i fastigheten samman med kraftnätet på ett smart sätt. Därmed skapas ett virtuellt kraftverk som bidrar till lastbalansering och energioptimering.

Certifieringskravet på pannoperatörer ses över

Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

Certifieringskravet på pannoperatörer ses över

Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

AMA EL 22 ute nu

Den nya utgåvan av referensverket AMA EL är nu färdig. AMA, RA och MER EL 22 lanseras under veckan på Nordbygg. Svensk Byggtjänsts huvudutredare finns på plats och berättar om några av nyheterna.

AMA EL 22 ute nu

Den nya utgåvan av referensverket AMA EL är nu färdig. AMA, RA och MER EL 22 lanseras under veckan på Nordbygg. Svensk Byggtjänsts huvudutredare finns på plats och berättar om några av nyheterna.

AMA VVS & Kyla 22 är klar

De fem största förändringarna i AMA VVS & Kyla 22 berör kontroll, injustering, rensluckor, värmebärare samt styr och övervakning. Svensk Byggtjänsts projektledare berättar om nyheterna.

AMA VVS & Kyla 22 är klar

De fem största förändringarna i AMA VVS & Kyla 22 berör kontroll, injustering, rensluckor, värmebärare samt styr och övervakning. Svensk Byggtjänsts projektledare berättar om nyheterna.

Ekonomin största hindret för digitalisering av fastigheter

De flesta fastighetsbolag vill bli mer uppkopplade än de är idag. Det största hindret är ekonomiska resurser följt av bristande kunskaper visar en rapport om smarta fastigheter.

Ekonomin största hindret för digitalisering av fastigheter

De flesta fastighetsbolag vill bli mer uppkopplade än de är idag. Det största hindret är ekonomiska resurser följt av bristande kunskaper visar en rapport om smarta fastigheter.

Fördelar med öppna plattformar för fastighetsautomation

Öppna plattformar ska öka innovationsförmågan inom fastighetsautomation. Det är ett av målen med ett samarbetsprojekt där 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare ingår.

Fördelar med öppna plattformar för fastighetsautomation

Öppna plattformar ska öka innovationsförmågan inom fastighetsautomation. Det är ett av målen med ett samarbetsprojekt där 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare ingår.

Ny vägledning ska ge driftsäkra sjukhus

Vägledningen "Det robusta sjukhuset" har gjorts om och är tre gånger så omfattande som senaste upplagan. "För dig som arbetar med el och tele finns mycket att ta hänsyn till", säger Nils-Olof Wångstedt, ansvarig för AMA El på Svensk Byggtjänst.

Ny vägledning ska ge driftsäkra sjukhus

Vägledningen "Det robusta sjukhuset" har gjorts om och är tre gånger så omfattande som senaste upplagan. "För dig som arbetar med el och tele finns mycket att ta hänsyn till", säger Nils-Olof Wångstedt, ansvarig för AMA El på Svensk Byggtjänst.

Ny bok om praktisk fastighetsautomation

Från skruv och mutter till den senaste tekniken med molntjänster och digitala tvillingar. Detta och mycket mer innehåller den nya boken Praktisk fastighetsautomation. "Den ger en beskrivning av hur saker och ting fungerar," säger författaren Leif Håkansson.

Ny bok om praktisk fastighetsautomation

Från skruv och mutter till den senaste tekniken med molntjänster och digitala tvillingar. Detta och mycket mer innehåller den nya boken Praktisk fastighetsautomation. "Den ger en beskrivning av hur saker och ting fungerar," säger författaren Leif Håkansson.

Standard för maskiners elutrustning upphör

Standarden för maskiners elutrustning SS-EN 60204-1 utgåva 3 slutar snart att gälla. Den ersätts av den senaste utgåvan från 2018.

Standard för maskiners elutrustning upphör

Standarden för maskiners elutrustning SS-EN 60204-1 utgåva 3 slutar snart att gälla. Den ersätts av den senaste utgåvan från 2018.

Viktigt att bibehålla energiprestandan långsiktigt i en byggnad

DEBATT: I branschen läggs nu allt större fokus på att öka andelen byggnader där den uppmätta energianvändningen motsvarar den beräknade.

...
Viktigt att bibehålla energiprestandan långsiktigt i en byggnad

I branschen läggs nu allt större fokus på att öka andelen byggnader där den uppmätta energianvändningen motsvarar den beräknade.

Alexander Centeno Debatt

Konsult, Bengt Dahlgren

Nu införs kompetensbevis för installatörer av fastighetsnät

Nu lanseras det branschgemensamma kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för installatörer och fastighetsägare.

Nu införs kompetensbevis för installatörer av fastighetsnät

Nu lanseras det branschgemensamma kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för installatörer och fastighetsägare.

Enklare affär med ny guide om fastighetsnät

Installatörsföretagen har tagit fram en beställarguide för beställare och konsulter av fastighetsnät. "Guiden kommer underlätta för alla som är inblandade när ett fastighetsnät ska installeras", säger Joakim Carlsson på organisationen.

Enklare affär med ny guide om fastighetsnät

Installatörsföretagen har tagit fram en beställarguide för beställare och konsulter av fastighetsnät. "Guiden kommer underlätta för alla som är inblandade när ett fastighetsnät ska installeras", säger Joakim Carlsson på organisationen.

Framtidens utmaningar i effektsystemet

Vilka utmaningar ser vi med elförsörjningen? Vad händer om det inte blåser tillräckligt? Detta och mycket mer diskuteras i en ny rapport.

Framtidens utmaningar i effektsystemet

Vilka utmaningar ser vi med elförsörjningen? Vad händer om det inte blåser tillräckligt? Detta och mycket mer diskuteras i en ny rapport.