Varan har lagts till i varukorgen
Behovet av bostäder större än man trott

Boverket har publicerat nya beräkningar av bostadsbehovet från 2023 till och med 2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen.

Behovet av bostäder större än man trott

Boverket har publicerat nya beräkningar av bostadsbehovet från 2023 till och med 2030. Enligt dem behövs 67 300 nya bostäder årligen.

Byggbranschens reaktioner på budgeten

Ett höjt rotavdrag i budgeten under 2024 välkomnas av många i byggbranschen. Samtidigt är flera kritiska mot bristen på större satsningar för att öka bostadsbyggandet.

Byggbranschens reaktioner på budgeten

Ett höjt rotavdrag i budgeten under 2024 välkomnas av många i byggbranschen. Samtidigt är flera kritiska mot bristen på större satsningar för att öka bostadsbyggandet.

Budgeten 2024 – tio saker som påverkar byggsektorn

Förslaget till statens budget för 2024 har kommit. Mer pengar ges till miljövänliga investeringar och vägunderhåll. Samtidigt tas ett stöd bort för kommuner som bygger cykelvägar och infrastruktur till kollektivtrafik.

Budgeten 2024 – tio saker som påverkar byggsektorn

Förslaget till statens budget för 2024 har kommit. Mer pengar ges till miljövänliga investeringar och vägunderhåll. Samtidigt tas ett stöd bort för kommuner som bygger cykelvägar och infrastruktur till kollektivtrafik.

Regeringen vill öka småhusbyggandet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att öka byggandet av småhus i Sverige. Detta för att möta befolkningens efterfrågan, menar infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

Regeringen vill öka småhusbyggandet

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att öka byggandet av småhus i Sverige. Detta för att möta befolkningens efterfrågan, menar infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson.

Trädkartläggning till hjälp för kommuner

Boverket har gjort en kartläggning av trädtäckningen i 200 tätorter. Uppgifter som kan användas av kommuner och fastighetsägare i arbetet med till exempel biologisk mångfald och klimatanpassning.

Trädkartläggning till hjälp för kommuner

Boverket har gjort en kartläggning av trädtäckningen i 200 tätorter. Uppgifter som kan användas av kommuner och fastighetsägare i arbetet med till exempel biologisk mångfald och klimatanpassning.

Så kan lyckade pilotprojekt skalas upp

Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men uppskalningen sker ofta slumpartat. Nu lanseras ett verktyg för att ändra på detta.

Så kan lyckade pilotprojekt skalas upp

Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men uppskalningen sker ofta slumpartat. Nu lanseras ett verktyg för att ändra på detta.

Klimatarbetet har avstannat i kommunerna

Den senaste kartläggningen av kommunernas arbete med klimatanpassning visar att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.

Klimatarbetet har avstannat i kommunerna

Den senaste kartläggningen av kommunernas arbete med klimatanpassning visar att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.

Mer grönska toppar önskelista för hållbara städer

White arkitekter lät 3 390 personer svara på vad de vill se mer av i stadskärnan i den hållbara staden. Grönska, fler butiker och uteserveringen kom högst upp på listan.

Mer grönska toppar önskelista för hållbara städer

White arkitekter lät 3 390 personer svara på vad de vill se mer av i stadskärnan i den hållbara staden. Grönska, fler butiker och uteserveringen kom högst upp på listan.

Vägleder om cirkulär ekonomi

Bättre resurshushållning, återbruk och återvinning i bygg- och fastighetssektorn kan göra stor skillnad. På Boverkets webbplats finns information och vägledning om omställningen till cirkulär ekonomi.

Vägleder om cirkulär ekonomi

Bättre resurshushållning, återbruk och återvinning i bygg- och fastighetssektorn kan göra stor skillnad. På Boverkets webbplats finns information och vägledning om omställningen till cirkulär ekonomi.

Så vill de öka renoveringstakten

Hur skapas förutsättningar för att på riktigt öka renoveringstakten? Vilka risker finns om det inte lyckas? Det diskuterades på ett seminarium under Almedalsveckan.

Så vill de öka renoveringstakten

Hur skapas förutsättningar för att på riktigt öka renoveringstakten? Vilka risker finns om det inte lyckas? Det diskuterades på ett seminarium under Almedalsveckan.

Mer pengar behövs till kommunalt vatten och avlopp

Investeringarna i vatten och avlopp i kommunerna är för låga sett till behovet. Det menar organisationen Svenskt Vatten som varnar för att bristerna kan få konsekvenser.

Mer pengar behövs till kommunalt vatten och avlopp

Investeringarna i vatten och avlopp i kommunerna är för låga sett till behovet. Det menar organisationen Svenskt Vatten som varnar för att bristerna kan få konsekvenser.

Här blir extremvärmen vanligast framöver

Fastighetsägarna och WSP har listat orterna som kommer få flest extremvarma dygn i framtiden. Orterna där temperaturen ökar mest finns också med på listan.

Här blir extremvärmen vanligast framöver

Fastighetsägarna och WSP har listat orterna som kommer få flest extremvarma dygn i framtiden. Orterna där temperaturen ökar mest finns också med på listan.

Hjälp för att skapa säker vattenförsörjning

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för de som producerar dricksvatten. Den är ett stöd i arbetet med att skapa en säker vattenförsörjning.

Hjälp för att skapa säker vattenförsörjning

Livsmedelsverket har tagit fram en handbok för de som producerar dricksvatten. Den är ett stöd i arbetet med att skapa en säker vattenförsörjning.

Ny statistik: Halverat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet halverades under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2022. Andelen påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 52 procent till 6 400 , visar ny statistik från SCB.

Ny statistik: Halverat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet halverades under första kvartalet i år jämfört med första kvartalet 2022. Andelen påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 52 procent till 6 400 , visar ny statistik från SCB.

Så ska bostadsbolaget rusta upp sina skyddsrum

Huge Bostäder i Huddinge ska rusta upp och förbättra sina samtliga skyddsrum. Detta efter en inventering av de 127 skyddsrummen.

Så ska bostadsbolaget rusta upp sina skyddsrum

Huge Bostäder i Huddinge ska rusta upp och förbättra sina samtliga skyddsrum. Detta efter en inventering av de 127 skyddsrummen.

Ny bullerkarta i 3D

Stockholms stad har tagit fram en ny bullerkarta. Kartan finns tillgänglig som traditionell 2D-karta samt som 3D-karta där även ljudnivå vid fasad går att utläsa.

Ny bullerkarta i 3D

Stockholms stad har tagit fram en ny bullerkarta. Kartan finns tillgänglig som traditionell 2D-karta samt som 3D-karta där även ljudnivå vid fasad går att utläsa.

Viktiga EU-beslut för klimatet

Europaparlamentet har beslutat om delar i EU:s "Fit for 55-paket". Bland annat kommer koldioxidutsläpp från uppvärmning av byggnader börja ingå i utsläppshandeln.

Viktiga EU-beslut för klimatet

Europaparlamentet har beslutat om delar i EU:s "Fit for 55-paket". Bland annat kommer koldioxidutsläpp från uppvärmning av byggnader börja ingå i utsläppshandeln.

Kommunen med plan för klimatneutralt byggande

Från år 2030 ska Lunds kommuns byggande och anläggande vara klimatneutrala. Det är målsättningen med en ny plan som antagits. Något som kommer att ställa höga krav.

Kommunen med plan för klimatneutralt byggande

Från år 2030 ska Lunds kommuns byggande och anläggande vara klimatneutrala. Det är målsättningen med en ny plan som antagits. Något som kommer att ställa höga krav.

Uppdaterad vägledning om stabilitetsutredningar

För att undvika att ras och jordskred sker kan stabilitetsutredningar utföras. Statens geotekniska institut har nu omarbetat en tidigare vägledning om detta.

Uppdaterad vägledning om stabilitetsutredningar

För att undvika att ras och jordskred sker kan stabilitetsutredningar utföras. Statens geotekniska institut har nu omarbetat en tidigare vägledning om detta.

Handledning om arbete med träd i offentliga miljöer

När behöver träd fällas eller kan vara kvar? En uppdaterad handledning kan hjälpa dem som arbetar med träd i offentliga miljöer att fatta beslut.

Handledning om arbete med träd i offentliga miljöer

När behöver träd fällas eller kan vara kvar? En uppdaterad handledning kan hjälpa dem som arbetar med träd i offentliga miljöer att fatta beslut.