Varan har lagts till i varukorgen
Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Andreas Holmgren vill se tuffa klimatmål bli verklighet

Andreas Holmgren tog de första stegen för att bilda klimatinitiativet LFM30 i Malmö. Möt en driven och drivande hållbarhetschef, som har testat att låta AI klimatberäkna ett stambyte.

Så kan effektiv ventilation spara energi

Svensk Ventilation har tagit fram en broschyr med tips om hur fastighetsägare kan gå till väga för att spara energi och energieffektivisera sitt ventilationssystem.

Så kan effektiv ventilation spara energi

Svensk Ventilation har tagit fram en broschyr med tips om hur fastighetsägare kan gå till väga för att spara energi och energieffektivisera sitt ventilationssystem.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Fokus på hyresgäster vid renovering

I 42 renoveringsprojekt har de boendes situation undersökts. Bostadsbolag kan använda underlagen i studien när de planerar renovering eller kommunicerar med hyresgäster.

Många idrottshallar behöver renoveras

Läckande tak eller ventilation som inte fungerar. Många idrottshallar är gamla med stora renoveringsbehov. Det är en utmaning både för föreningar och kommuner.

Många idrottshallar behöver renoveras

Läckande tak eller ventilation som inte fungerar. Många idrottshallar är gamla med stora renoveringsbehov. Det är en utmaning både för föreningar och kommuner.

Här halveras energianvändningen

Att minska energiförbrukningen är centralt när Vidingehem genomför en större renovering i Växjö. Med hjälp av Totalmetodiken har åtgärder för sänkt förbrukning finjusterats med gott resultat.

Här halveras energianvändningen

Att minska energiförbrukningen är centralt när Vidingehem genomför en större renovering i Växjö. Med hjälp av Totalmetodiken har åtgärder för sänkt förbrukning finjusterats med gott resultat.

Nyrenoverat höghus redo för studenter

Under parollen ”Vårda, bevara och förädla” har ett höghus i Växjö fått tillbaka sitt uttryck från 50-talet. På insidan finns moderna studentbostäder.

Nyrenoverat höghus redo för studenter

Under parollen ”Vårda, bevara och förädla” har ett höghus i Växjö fått tillbaka sitt uttryck från 50-talet. På insidan finns moderna studentbostäder.

De utvecklar framtidens måleri

I projektet ”Resurs- och klimatsnåla måleritjänster” testas nya lösningar som ska hålla befintliga ytor fräscha och förlänga livslängden. Flera aktörer arbetar tillsammans.

De utvecklar framtidens måleri

I projektet ”Resurs- och klimatsnåla måleritjänster” testas nya lösningar som ska hålla befintliga ytor fräscha och förlänga livslängden. Flera aktörer arbetar tillsammans.

Fastighetsvärdering vid renovering

En studie från LTH, Lunds tekniska högskola, kartlägger hinder och möjligheter vid renovering kontra att bygga nytt samt hur detta är kopplat till fastighetsvärdet.

Fastighetsvärdering vid renovering

En studie från LTH, Lunds tekniska högskola, kartlägger hinder och möjligheter vid renovering kontra att bygga nytt samt hur detta är kopplat till fastighetsvärdet.

Expertpool för fler energieffektiva småhus

En expertpool och kunskapshöjande insatser för branschens aktörer skulle kunna bidra till att påskynda energieffektivisering av småhussektorn. Det visar en förstudie från Lågan och Besmå.

Expertpool för fler energieffektiva småhus

En expertpool och kunskapshöjande insatser för branschens aktörer skulle kunna bidra till att påskynda energieffektivisering av småhussektorn. Det visar en förstudie från Lågan och Besmå.

Energieffektiva småhus i andra länder

Vilka verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus finns i andra länder? Det har undersökts i en mindre studie.

Energieffektiva småhus i andra länder

Vilka verktyg och modeller för energieffektivisering i småhus finns i andra länder? Det har undersökts i en mindre studie.

Nya lägenheter efter personaltips

Nu pågår uthyrningen av tolv vindslägenheter på Södra Allégatan i Göteborg. Det är Bostadsbolagets medarbetare som har tipsat om utrymmena som har byggts om till lägenheter.

Nya lägenheter efter personaltips

Nu pågår uthyrningen av tolv vindslägenheter på Södra Allégatan i Göteborg. Det är Bostadsbolagets medarbetare som har tipsat om utrymmena som har byggts om till lägenheter.

De får största lånet för social hållbarhet

Kommuninvest har beviljat sitt hittills största lån för social hållbarhet. Lånet ska Botkyrkabyggen använda till renoveringar som gör det möjligt för hyresgästerna att bo kvar.

De får största lånet för social hållbarhet

Kommuninvest har beviljat sitt hittills största lån för social hållbarhet. Lånet ska Botkyrkabyggen använda till renoveringar som gör det möjligt för hyresgästerna att bo kvar.

Så vill de öka renoveringstakten

Hur skapas förutsättningar för att på riktigt öka renoveringstakten? Vilka risker finns om det inte lyckas? Det diskuterades på ett seminarium under Almedalsveckan.

Så vill de öka renoveringstakten

Hur skapas förutsättningar för att på riktigt öka renoveringstakten? Vilka risker finns om det inte lyckas? Det diskuterades på ett seminarium under Almedalsveckan.

Ikoniskt växthus rustas upp varsamt

Under restaureringen av Palmhuset i Göteborg behöver hundratals känsliga växter flyttas. I taket ska glas plockas ner ruta för ruta. Åtgärderna kräver engagemang, varsamhet och tålamod.

Ikoniskt växthus rustas upp varsamt

Under restaureringen av Palmhuset i Göteborg behöver hundratals känsliga växter flyttas. I taket ska glas plockas ner ruta för ruta. Åtgärderna kräver engagemang, varsamhet och tålamod.

Hon vurmar för vardagsarkitekturen

Arkitekten Laila Reppen har alltid sin tumstock och ett mindre måttband i sin ryggsäck. Hittar hon ett samlarobjekt i ett vackert trapphus eller uppe på en gammal vind är hon redo.

Hon vurmar för vardagsarkitekturen

Arkitekten Laila Reppen har alltid sin tumstock och ett mindre måttband i sin ryggsäck. Hittar hon ett samlarobjekt i ett vackert trapphus eller uppe på en gammal vind är hon redo.

Provar digital portal för inredningsval

I samband med en renovering ska fastighetsbolaget Förvaltaren testa en digital portal för inredningsval. Bolaget hoppas på minskad administration.

Provar digital portal för inredningsval

I samband med en renovering ska fastighetsbolaget Förvaltaren testa en digital portal för inredningsval. Bolaget hoppas på minskad administration.

Energiguide för hållbar renovering

Boverket har tagit fram en digital energiguide för hållbar renovering. Den vänder sig i första hand till ägare av småhus och flerbostadshus.

Energiguide för hållbar renovering

Boverket har tagit fram en digital energiguide för hållbar renovering. Den vänder sig i första hand till ägare av småhus och flerbostadshus.

Skapar trygga bostäder för äldre

Med fokus på tillgänglighet bygger Micasa Fastigheter om tidigare servicehuslägenheter till seniorbostäder i Farsta Strand. Att omvandla 70-talsbyggnaden till modern standard är delvis utmanande.

Skapar trygga bostäder för äldre

Med fokus på tillgänglighet bygger Micasa Fastigheter om tidigare servicehuslägenheter till seniorbostäder i Farsta Strand. Att omvandla 70-talsbyggnaden till modern standard är delvis utmanande.

Fem nycklar för hållbar renovering

Hur ska man som fastighetsägare prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter? En bra början är att sluta riva, menar Tengboms hållbarhets- och kvalitetschef.

Fem nycklar för hållbar renovering

Hur ska man som fastighetsägare prioritera mellan olika hållbarhetsaspekter? En bra början är att sluta riva, menar Tengboms hållbarhets- och kvalitetschef.

Fönsterstudie i samverkansprojekt

Vilken kostnads- och klimatmässig effekt har ett fönsterbyte? Det ska Luleå tekniska universitet, LTU, och Lulebo undersöka i en studie.

Fönsterstudie i samverkansprojekt

Vilken kostnads- och klimatmässig effekt har ett fönsterbyte? Det ska Luleå tekniska universitet, LTU, och Lulebo undersöka i en studie.