Varan har lagts till i varukorgen
Så kan effektiv ventilation spara energi

Svensk Ventilation har tagit fram en broschyr med tips om hur fastighetsägare kan gå till väga för att spara energi och energieffektivisera sitt ventilationssystem.

Så kan effektiv ventilation spara energi

Svensk Ventilation har tagit fram en broschyr med tips om hur fastighetsägare kan gå till väga för att spara energi och energieffektivisera sitt ventilationssystem.

Tekniktävling ska förbättra bostads-FTX

Potentialen för att spara energi är stor vid FTX-ventilation men aggregaten drar ibland mer energi än beräknat. En tekniktävling ska utveckla och förbättra nuvarande lösningar.

Tekniktävling ska förbättra bostads-FTX

Potentialen för att spara energi är stor vid FTX-ventilation men aggregaten drar ibland mer energi än beräknat. En tekniktävling ska utveckla och förbättra nuvarande lösningar.

Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Installationerna i Karlatornet – så löstes de

En 247 meter hög byggnad kräver speciallösningar. För att kunna hantera VVS-installationerna i Karlatornet på ett bra sätt har det byggts som fyra höghus på varandra med varsin teknikvåning.

Innovativa lösningar i snabba hissar

För att klara av de uppskattningsvis 3 000 personer som kommer använda hissarna dagligen har Karlatornet utrustats med de snabbaste hissarna i Norden. Det kräver teknik i framkant.

Innovativa lösningar i snabba hissar

För att klara av de uppskattningsvis 3 000 personer som kommer använda hissarna dagligen har Karlatornet utrustats med de snabbaste hissarna i Norden. Det kräver teknik i framkant.

Utredningar per detaljplan skiljer sig åt i landet

Antalet utredningar i detaljplaneprocessen skiljer sig åt mellan länen. Det visar en utredning från Sveriges kommuner och regioner.

Utredningar per detaljplan skiljer sig åt i landet

Antalet utredningar i detaljplaneprocessen skiljer sig åt mellan länen. Det visar en utredning från Sveriges kommuner och regioner.

Så kan lyckade pilotprojekt skalas upp

Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men uppskalningen sker ofta slumpartat. Nu lanseras ett verktyg för att ändra på detta.

Så kan lyckade pilotprojekt skalas upp

Många pilotprojekt utvecklar hållbara lösningar med stor klimat- och samhällsnytta, men uppskalningen sker ofta slumpartat. Nu lanseras ett verktyg för att ändra på detta.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Västlänken blir flera år försenad

Det gigantiska järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg blir klart minst tre år senare än beräknat. Dessutom blir projektet flera miljarder kronor dyrare än förväntat.

Västlänken blir flera år försenad

Det gigantiska järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg blir klart minst tre år senare än beräknat. Dessutom blir projektet flera miljarder kronor dyrare än förväntat.

Se till att komfortgolvvärmen är energieffektiv

En mätstudie av komfortgolvvärme visar att det går att minska energianvändningen med upp till 65 procent. Användarvänliga termostater och begränsad installerad effekt är några exempel på åtgärder.

Se till att komfortgolvvärmen är energieffektiv

En mätstudie av komfortgolvvärme visar att det går att minska energianvändningen med upp till 65 procent. Användarvänliga termostater och begränsad installerad effekt är några exempel på åtgärder.

Så förbereds Göteborg på höjda havsnivåer

Klimatförändringarna får havet att stiga. Flera svenska städer riskerar att råka ut för översvämningar. I Göteborg byggs ett skydd längs med älven, en process som kommer ta årtionden.

Så förbereds Göteborg på höjda havsnivåer

Klimatförändringarna får havet att stiga. Flera svenska städer riskerar att råka ut för översvämningar. I Göteborg byggs ett skydd längs med älven, en process som kommer ta årtionden.

Trafikverkets ändringar till AMA Anläggning 23

Trafikverket har publicerat sina ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 och RA Anläggning 23. Bland annat införs maxgräns på utsläpp från asfalt.

Trafikverkets ändringar till AMA Anläggning 23

Trafikverket har publicerat sina ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23 och RA Anläggning 23. Bland annat införs maxgräns på utsläpp från asfalt.

Bultrigg ger bättre arbetsmiljö för tunnelbyggare

Manuell bultsättning i tunnlar är ett tungt och ofta skadedrabbat arbete. Nu pågår ett försök att hitta mekaniska lösningar för arbetsmetoden med hjälp av gruvmaskiner.

Bultrigg ger bättre arbetsmiljö för tunnelbyggare

Manuell bultsättning i tunnlar är ett tungt och ofta skadedrabbat arbete. Nu pågår ett försök att hitta mekaniska lösningar för arbetsmetoden med hjälp av gruvmaskiner.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Uppdaterad lathund om teknisk isolering

Isoleringsfirmornas Förening, IF, har tagit fram en lathund som sammanfattar deras branschstandard om teknisk isolering BTI:2023.

Så kan AI optimera förvaltningen och sänka klimatavtrycket

Bostadsföretaget Stena Fastigheter använder AI för att styra värmen och sänka klimatavtrycket. 18 000 lägenheter är redan uppkopplade. Förutom minskad värmeförbrukning är målet ett jämnare inomhusklimat.

Så kan AI optimera förvaltningen och sänka klimatavtrycket

Bostadsföretaget Stena Fastigheter använder AI för att styra värmen och sänka klimatavtrycket. 18 000 lägenheter är redan uppkopplade. Förutom minskad värmeförbrukning är målet ett jämnare inomhusklimat.

Byggbranschen får sin frihet under ansvar

DEBATT: Med Möjligheternas byggregler får byggbranschen visa att man snabbare kan producera billigare byggnader med god kvalitet, lång livslängd, uppfylld säkerhet och på ett hållbart sätt. En stor utmaning för branschen blir att de allmänna råden tas bort, skriver Mats Östlund.

...
Byggbranschen får sin frihet under ansvar

Med Möjligheternas byggregler får byggbranschen visa att man snabbare kan producera billigare byggnader med god kvalitet, lång livslängd, uppfylld säkerhet och på ett hållbart sätt. En stor utmaning för branschen blir att de allmänna råden tas bort, skriver Mats Östlund.

Mats Östlund Debatt

Informatör, Svensk Byggtjänst

Nya råd om dimensionering av tappvatten

De första branschrekommendationerna för tillämpning av Boverkets nya byggregler har kommit. Det är råd för dimensionering av kopplings- och fördelningsledningar i tappvatteninstallationer.

Nya råd om dimensionering av tappvatten

De första branschrekommendationerna för tillämpning av Boverkets nya byggregler har kommit. Det är råd för dimensionering av kopplings- och fördelningsledningar i tappvatteninstallationer.

Lärdomar från pandemin om vårdlokaler

Covid-19 pandemin ställde nya krav på lokaler för vård och omsorg. En rapport visar hur erfarenheterna kan användas i renoveringar och nyproduktion av dessa lokaler.

Lärdomar från pandemin om vårdlokaler

Covid-19 pandemin ställde nya krav på lokaler för vård och omsorg. En rapport visar hur erfarenheterna kan användas i renoveringar och nyproduktion av dessa lokaler.

Nya föreskrifter påverkar AMA EL

Hur påverkas AMA EL av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter? Svaret på det och mycket mer går att läsa i senaste numret av AMA-nytt.

Nya föreskrifter påverkar AMA EL

Hur påverkas AMA EL av Elsäkerhetsverkets nya föreskrifter? Svaret på det och mycket mer går att läsa i senaste numret av AMA-nytt.

Lägger ledningar för renat vatten ovan mark

En ny batterifabrik i Göteborg ska kylas med renat avloppsvatten, tekniskt vatten. För det läggs nya ledningar ovan mark. Något som sparar tid och pengar.

Lägger ledningar för renat vatten ovan mark

En ny batterifabrik i Göteborg ska kylas med renat avloppsvatten, tekniskt vatten. För det läggs nya ledningar ovan mark. Något som sparar tid och pengar.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.

Kritik mot förslaget om nya byggregler

Byggreglerna ska bli tydligare och enklare menar Boverket. I remissvaren utrycks dock en oro att kraven är för vaga. Verifieringen blir problematisk och tidsplanen är för kort.