Varan har lagts till i varukorgen
Trädkartläggning till hjälp för kommuner

Boverket har gjort en kartläggning av trädtäckningen i 200 tätorter. Uppgifter som kan användas av kommuner och fastighetsägare i arbetet med till exempel biologisk mångfald och klimatanpassning.

Trädkartläggning till hjälp för kommuner

Boverket har gjort en kartläggning av trädtäckningen i 200 tätorter. Uppgifter som kan användas av kommuner och fastighetsägare i arbetet med till exempel biologisk mångfald och klimatanpassning.

Stöd för att arbeta med tillskottsvatten

Extra vatten i ledningsnäten belastar reningsverk och medför högre kostnader samt större risk för bräddningar. Nya verktyg ska hjälpa till att komma åt problemet.

Stöd för att arbeta med tillskottsvatten

Extra vatten i ledningsnäten belastar reningsverk och medför högre kostnader samt större risk för bräddningar. Nya verktyg ska hjälpa till att komma åt problemet.

Byggcheferna: Ett omfattande förändringsarbete krävs

I allt förändringsarbete är chefer på alla nivåer nyckelpersoner, och de är avgörande för att lyckas med klimatarbetet inom samhällsbyggnadsbranschen. Det är en slutsats i en färsk rapport.

Byggcheferna: Ett omfattande förändringsarbete krävs

I allt förändringsarbete är chefer på alla nivåer nyckelpersoner, och de är avgörande för att lyckas med klimatarbetet inom samhällsbyggnadsbranschen. Det är en slutsats i en färsk rapport.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

Ljusföroreningarna måste minska

Den ökande belysningen nattetid utgör ett hot mot många arter och organismer. Nu behövs åtgärder mot detta anser forskare.

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

De lär sig miljömässig förvaltning

Samtliga miljövärdar hos bostadsbolaget Familjebostäder ska utbildas i miljömässig förvaltning. Bland annat får de lära sig olika sätt att gynna den biologiska mångfalden  

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Tre kommuner - så kravställer vi kyla på äldreboende

Byggkoll har frågat tre kommuner om hur de arbetar för att klara höga temperaturer på sina äldreboenden. Strategierna skiljer sig åt.

Svårt att klara både temperatur- och energikrav

Det är en utmaning att se till att temperaturen på äldreboendet inte blir för hög, klara ekonomin och samtidigt nå uppsatta miljö- och energimål. Det menar alla tre kommuner som Byggkoll frågat.

Svårt att klara både temperatur- och energikrav

Det är en utmaning att se till att temperaturen på äldreboendet inte blir för hög, klara ekonomin och samtidigt nå uppsatta miljö- och energimål. Det menar alla tre kommuner som Byggkoll frågat.

Uppdaterat verktyg för förvaltning av kulturmiljöer

För att skydda kulturmiljöer är bevarande och varsamhet viktiga utgångspunkter vid förvaltningen. Det menar Riksantikvarieämbetet som har tagit fram en uppdaterad handbok med delvis nytt innehåll.

Uppdaterat verktyg för förvaltning av kulturmiljöer

För att skydda kulturmiljöer är bevarande och varsamhet viktiga utgångspunkter vid förvaltningen. Det menar Riksantikvarieämbetet som har tagit fram en uppdaterad handbok med delvis nytt innehåll.

Utmanande att skydda kyrkor från klimatförändringar

Med runt 20 000 fastigheter är Svenska kyrkan en av landets största fastighetsägare. Klimatförändringarna innebär många utmaningar. På Gotland är det fokus på att hantera torka och vattenbrist.

Utmanande att skydda kyrkor från klimatförändringar

Med runt 20 000 fastigheter är Svenska kyrkan en av landets största fastighetsägare. Klimatförändringarna innebär många utmaningar. På Gotland är det fokus på att hantera torka och vattenbrist.

Klimatklivet öppnar ny sökomgång

Naturvårdsverket öppnar en ny sökomgång till Klimatklivet. Mellan den 18 och 29 september går det att söka stöd för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Klimatklivet öppnar ny sökomgång

Naturvårdsverket öppnar en ny sökomgång till Klimatklivet. Mellan den 18 och 29 september går det att söka stöd för investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Handlingsplan för elsäkerhet vid extremväder

Översvämningar kan innebära en elsäkerhetsrisk. Elsäkerhetsverket har därför tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning av elanläggningar. Nu har den uppdaterats.

Magasin ska ta hand om orenat avloppsvatten

I Växjö har bygget av ett utjämningsmagasin påbörjats. 27 000 kubikmeter spillvatten ska kunna tas om hand när reningsverket inte hinner med vid större regnmängder.

Magasin ska ta hand om orenat avloppsvatten

I Växjö har bygget av ett utjämningsmagasin påbörjats. 27 000 kubikmeter spillvatten ska kunna tas om hand när reningsverket inte hinner med vid större regnmängder.

Så kan regnvatten återanvändas

Hur kan fler fastighetsägare börja använda regn- och dagvatten i stället för dricksvatten? En handfast guide ska inspirera till dricksvattenbesparing där det är möjligt.

Så kan regnvatten återanvändas

Hur kan fler fastighetsägare börja använda regn- och dagvatten i stället för dricksvatten? En handfast guide ska inspirera till dricksvattenbesparing där det är möjligt.

Klimatarbetet har avstannat i kommunerna

Den senaste kartläggningen av kommunernas arbete med klimatanpassning visar att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.

Klimatarbetet har avstannat i kommunerna

Den senaste kartläggningen av kommunernas arbete med klimatanpassning visar att den ökningstakt som tidigare setts i klimatanpassningsarbetet tycks ha avstannat.

Smarta, gröna tak

Med AI och Internet of Things ska ”smarta tak” testas i Järfälla. Projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak och på så sätt möjliggöra en snabbare klimatomställning.

Smarta, gröna tak

Med AI och Internet of Things ska ”smarta tak” testas i Järfälla. Projektet ska bidra till ökad användning av kommunens tak och på så sätt möjliggöra en snabbare klimatomställning.

Tips för större biologisk mångfald i anläggningsprojekt

En ny vägledning har tagits fram som stöd för att öka den biologiska mångfalden i anläggningsbranschen. Här finns omvärldsanalys tillsammans med åtgärder som kan genomföras.

Tips för större biologisk mångfald i anläggningsprojekt

En ny vägledning har tagits fram som stöd för att öka den biologiska mångfalden i anläggningsbranschen. Här finns omvärldsanalys tillsammans med åtgärder som kan genomföras.

Ändrade krav i Trafikverkets kontrakt för basunderhåll

Myndigheten ändrar och för in nya krav i nya kontrakt för Basunderhåll väg. Bland annat kommer krav på minskad klimatpåverkan från fordon. Samtidigt ska det bli lättare att hantera avvikelser.

Ändrade krav i Trafikverkets kontrakt för basunderhåll

Myndigheten ändrar och för in nya krav i nya kontrakt för Basunderhåll väg. Bland annat kommer krav på minskad klimatpåverkan från fordon. Samtidigt ska det bli lättare att hantera avvikelser.

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Elnätsprojekt med fokus på låg klimatpåverkan

I Orsa kommun pågår ett elnätsprojekt med mål att minimera klimat- och miljöpåverkan i samtliga led. Projektet omfattar bland annat eldrivna arbetsmaskiner och en kabel med mindre klimatpåverkan.

Mer grönska toppar önskelista för hållbara städer

White arkitekter lät 3 390 personer svara på vad de vill se mer av i stadskärnan i den hållbara staden. Grönska, fler butiker och uteserveringen kom högst upp på listan.

Mer grönska toppar önskelista för hållbara städer

White arkitekter lät 3 390 personer svara på vad de vill se mer av i stadskärnan i den hållbara staden. Grönska, fler butiker och uteserveringen kom högst upp på listan.

Snabbutredning om klimatpolitiken

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.

Snabbutredning om klimatpolitiken

Regeringen tillsätter en utredare som ska analysera hur svensk klimatpolitik kan utvecklas. Detta mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55.