Varan har lagts till i varukorgen
Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Skillnader mellan klimatdeklarationer i Norden

Det finns olikheter i klimatdeklarationers krav på geokonstruktioner och i gränsvärden för klimatpåverkan i de nordiska länderna. Det visar en rapport från Statens geotekniska institut, SGI.

Så görs ledningsanvisning på ett säkert sätt

Ledningsanvisning kan vara riskfyllt. En eventuell grävskada på kabel kan innebära strömgenomgång. En ny handbok för säkert utförande av ledningsanvisning har tagits fram.

Så görs ledningsanvisning på ett säkert sätt

Ledningsanvisning kan vara riskfyllt. En eventuell grävskada på kabel kan innebära strömgenomgång. En ny handbok för säkert utförande av ledningsanvisning har tagits fram.

Så förbereds Göteborg på höjda havsnivåer

Klimatförändringarna får havet att stiga. Flera svenska städer riskerar att råka ut för översvämningar. I Göteborg byggs ett skydd längs med älven, en process som kommer ta årtionden.

Så förbereds Göteborg på höjda havsnivåer

Klimatförändringarna får havet att stiga. Flera svenska städer riskerar att råka ut för översvämningar. I Göteborg byggs ett skydd längs med älven, en process som kommer ta årtionden.

Bultrigg ger bättre arbetsmiljö för tunnelbyggare

Manuell bultsättning i tunnlar är ett tungt och ofta skadedrabbat arbete. Nu pågår ett försök att hitta mekaniska lösningar för arbetsmetoden med hjälp av gruvmaskiner.

Bultrigg ger bättre arbetsmiljö för tunnelbyggare

Manuell bultsättning i tunnlar är ett tungt och ofta skadedrabbat arbete. Nu pågår ett försök att hitta mekaniska lösningar för arbetsmetoden med hjälp av gruvmaskiner.

Samlar uppvärmd luft i berget – så har det gått

I nya stadsdelen Sigtuna stadsängar värms byggnaderna genom en närvärmeanläggning. Två år har gått sedan anläggningen började användas, med goda resultat.

Samlar uppvärmd luft i berget – så har det gått

I nya stadsdelen Sigtuna stadsängar värms byggnaderna genom en närvärmeanläggning. Två år har gått sedan anläggningen började användas, med goda resultat.

Vill tillåta längre tid för vattenverksamhet

Vissa typer av arbeten som görs i och kring vatten ska få möjlighet att få pågå längre. Det vill regeringen som föreslår ändringar i miljöbalken.

Vill tillåta längre tid för vattenverksamhet

Vissa typer av arbeten som görs i och kring vatten ska få möjlighet att få pågå längre. Det vill regeringen som föreslår ändringar i miljöbalken.

Släpper klimatdata för 21 geokonstruktioner

Miljödata för delar som ingår i 21 olika geokonstruktioner har tagits fram. Dessa finns tillgängliga att fritt använda. Något som ska bidra till att öka medvetenheten om geokonstruktioners klimatpåverkan.

Släpper klimatdata för 21 geokonstruktioner

Miljödata för delar som ingår i 21 olika geokonstruktioner har tagits fram. Dessa finns tillgängliga att fritt använda. Något som ska bidra till att öka medvetenheten om geokonstruktioners klimatpåverkan.

Bygget av fyrspår görs med höga hållbarhetsmål

Elva kilometer dubbelspårig järnväg blir fyrspårigt. Det omfattande arbetet har gjorts med målet om betydligt lägre klimatpåverkan. Flera saker har gjorts annorlunda för att lyckas.

Bygget av fyrspår görs med höga hållbarhetsmål

Elva kilometer dubbelspårig järnväg blir fyrspårigt. Det omfattande arbetet har gjorts med målet om betydligt lägre klimatpåverkan. Flera saker har gjorts annorlunda för att lyckas.

AMA och MER Anläggning 23 har släppts

Referensverket AMA Anläggning har uppdaterats. Det finns flera nyheter jämfört med den senaste versionen. Bland annat tas streckkoder bort och koder och rubriker för regnbäddar till dagvattenhantering förs in.

AMA och MER Anläggning 23 har släppts

Referensverket AMA Anläggning har uppdaterats. Det finns flera nyheter jämfört med den senaste versionen. Bland annat tas streckkoder bort och koder och rubriker för regnbäddar till dagvattenhantering förs in.

Fyra större ändringar i AMA Anläggning 23

Flera ändringar har gjorts till den senaste utgåvan av AMA Anläggning. Här sammanfattar vi några av dem.

Fyra större ändringar i AMA Anläggning 23

Flera ändringar har gjorts till den senaste utgåvan av AMA Anläggning. Här sammanfattar vi några av dem.

Kommunen med plan för klimatneutralt byggande

Från år 2030 ska Lunds kommuns byggande och anläggande vara klimatneutrala. Det är målsättningen med en ny plan som antagits. Något som kommer att ställa höga krav.

Kommunen med plan för klimatneutralt byggande

Från år 2030 ska Lunds kommuns byggande och anläggande vara klimatneutrala. Det är målsättningen med en ny plan som antagits. Något som kommer att ställa höga krav.

Företag får böta efter dödsolycka i bergtäkt

En ung grävmaskinist dog efter att dolt sprängmedel detonerade i en bergtäkt. Åtta år efter dödsolyckan straffas företaget som äger täkten med en företagsbot.

Företag får böta efter dödsolycka i bergtäkt

En ung grävmaskinist dog efter att dolt sprängmedel detonerade i en bergtäkt. Åtta år efter dödsolyckan straffas företaget som äger täkten med en företagsbot.

20 tons-vikten som packar bergkrossen på djupet

Tiotusentals ton med bergkross används för att fylla ut en vik inför bostadsbyggande. På ett projekt i Stockholm används en ovanlig metod för att packa materialet djupt ner: fallviktspackning.

20 tons-vikten som packar bergkrossen på djupet

Tiotusentals ton med bergkross används för att fylla ut en vik inför bostadsbyggande. På ett projekt i Stockholm används en ovanlig metod för att packa materialet djupt ner: fallviktspackning.

Uppdaterad vägledning om stabilitetsutredningar

För att undvika att ras och jordskred sker kan stabilitetsutredningar utföras. Statens geotekniska institut har nu omarbetat en tidigare vägledning om detta.

Uppdaterad vägledning om stabilitetsutredningar

För att undvika att ras och jordskred sker kan stabilitetsutredningar utföras. Statens geotekniska institut har nu omarbetat en tidigare vägledning om detta.

Havet stiger – så ska den här kommunen skyddas

I Trelleborg pågår ett stort arbete för att skydda kommunen mot framtida översvämningar. Skydd av olika slag ska byggas när vattnet kan stå en meter högre.

Havet stiger – så ska den här kommunen skyddas

I Trelleborg pågår ett stort arbete för att skydda kommunen mot framtida översvämningar. Skydd av olika slag ska byggas när vattnet kan stå en meter högre.

Alternativa sprängmedel vid arbete ovan jord

Patronerat sprängmedel är det som oftast används vid sprängning av berg ovan jord. Men det finns andra alternativ. Nu har miljöpåverkan från emulsionssprängmedel testats.

Alternativa sprängmedel vid arbete ovan jord

Patronerat sprängmedel är det som oftast används vid sprängning av berg ovan jord. Men det finns andra alternativ. Nu har miljöpåverkan från emulsionssprängmedel testats.

Får skadestånd för skadad värmekabel

Peab måste ersätta en privatperson för en skadad värmekabel i en avgrävd vattenledning. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det bevisat att avgrävningen orsakade skadan.

Får skadestånd för skadad värmekabel

Peab måste ersätta en privatperson för en skadad värmekabel i en avgrävd vattenledning. Enligt Mark- och miljööverdomstolen är det bevisat att avgrävningen orsakade skadan.

Erfarenheter av att anlägga vattenparker

Vattenparker som är rekreationsområde och samtidigt renar dagvatten blir allt vanligare. Nu finns erfarenheter och lärdomar om byggandet av sådana samlade i en rapport. Johannisberg vattenpark i Västerås är en av dem.

Erfarenheter av att anlägga vattenparker

Vattenparker som är rekreationsområde och samtidigt renar dagvatten blir allt vanligare. Nu finns erfarenheter och lärdomar om byggandet av sådana samlade i en rapport. Johannisberg vattenpark i Västerås är en av dem.

Kommunen lagrar massor för återanvändning

Det kommunala bolaget Hässleholm miljö väljer att själva lagra och bearbeta schaktmassorna från sina VA-projekt. Det ska ge ekonomiska och miljömässiga vinster när massorna återanvänds.

Kommunen lagrar massor för återanvändning

Det kommunala bolaget Hässleholm miljö väljer att själva lagra och bearbeta schaktmassorna från sina VA-projekt. Det ska ge ekonomiska och miljömässiga vinster när massorna återanvänds.

Råd för klimatberäkningar av stabilitetshöjande åtgärder

Åtgärder för att öka stabiliteten i områden med risk för jordskred har en miljö- och klimatpåverkan. En ny vägledning ger rekommendationer för hur det ska redovisas.

Råd för klimatberäkningar av stabilitetshöjande åtgärder

Åtgärder för att öka stabiliteten i områden med risk för jordskred har en miljö- och klimatpåverkan. En ny vägledning ger rekommendationer för hur det ska redovisas.