Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Unik teknik sanerade efter stor giftskandal

I skånska Teckomatorp grävdes på 1970-talet hundratals tunnor med gifter ner i marken på BT Kemis tomt. Nu har de sista föroreningarna tagits bort med en speciell teknik. Men det kan ha fått en oväntad konsekvens.

Unik teknik sanerade efter stor giftskandal

I skånska Teckomatorp grävdes på 1970-talet hundratals tunnor med gifter ner i marken på BT Kemis tomt. Nu har de sista föroreningarna tagits bort med en speciell teknik. Men det kan ha fått en oväntad konsekvens.

Nu är AMA Anläggning 23 och MER 23 på granskning

Branschen får nu möjlighet att yttra sig om ändringarna som föreslås till AMA Anläggning 23.

AMA
Nu är AMA Anläggning 23 och MER 23 på granskning

Branschen får nu möjlighet att yttra sig om ändringarna som föreslås till AMA Anläggning 23.

AMA
Rätt till ersättning när borrning orsakade skador

Om det på grund av borrning sprutar jord på ens fastighet har man rätt till skadestånd. Det konstaterar Högsta domstolen i en dom.

Rätt till ersättning när borrning orsakade skador

Om det på grund av borrning sprutar jord på ens fastighet har man rätt till skadestånd. Det konstaterar Högsta domstolen i en dom.

Anläggningsprojekt sänkte utsläppen med 75 procent

Det skulle bli 45 hektar av industritomter. Ambitionen var att göra det genom ett av Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt. Resultatet blev väldigt lyckat.

Anläggningsprojekt sänkte utsläppen med 75 procent

Det skulle bli 45 hektar av industritomter. Ambitionen var att göra det genom ett av Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt. Resultatet blev väldigt lyckat.

Portal ger stöd för att undersöka föroreningar

Undersökningsportalen är en hemsida till hjälp för den som ska undersöka ett misstänkt förorenat område. Bland annat beskrivs olika metoder som kan användas i undersökningarna.

Portal ger stöd för att undersöka föroreningar

Undersökningsportalen är en hemsida till hjälp för den som ska undersöka ett misstänkt förorenat område. Bland annat beskrivs olika metoder som kan användas i undersökningarna.

Handbok hjälper till med uppställning av tunga maskiner

Att ställa upp tunga anläggningsmaskiner innebär en risk om man inte vet hur marken under är. En ny handbok ska bidra till säkrare arbetsmiljö och rätt uppställda maskiner.

Handbok hjälper till med uppställning av tunga maskiner

Att ställa upp tunga anläggningsmaskiner innebär en risk om man inte vet hur marken under är. En ny handbok ska bidra till säkrare arbetsmiljö och rätt uppställda maskiner.

Orosanmäler entreprenörer när elkablar grävs av

Tusentals elkablar grävs av varje år. För att försöka minska antalet väljer Eon att anmäla entreprenörer som inte gjort ledningsanvisning. Fler elbolag väljer att gå samma väg.

Orosanmäler entreprenörer när elkablar grävs av

Tusentals elkablar grävs av varje år. För att försöka minska antalet väljer Eon att anmäla entreprenörer som inte gjort ledningsanvisning. Fler elbolag väljer att gå samma väg.

Vägledning för att hantera massor

Hur bör massor för anläggningsprojekt hanteras? En digital vägledning från Naturvårdsverket hjälper till att få svar.

Vägledning för att hantera massor

Hur bör massor för anläggningsprojekt hanteras? En digital vägledning från Naturvårdsverket hjälper till att få svar.

Grundens utformning viktig för minskad klimatpåverkan

Byggnaders utformning har en stor betydelse för hur stor klimatbelastningen blir. Det visar ett projekt som nyligen avslutats.

Grundens utformning viktig för minskad klimatpåverkan

Byggnaders utformning har en stor betydelse för hur stor klimatbelastningen blir. Det visar ett projekt som nyligen avslutats.

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Hjälp för bärighetsutredning av befintlig järnväg

En ny vägledning ska ge stöd i arbetet med bärighetsutredning av befintlig järnväg. Dokumentet riktar sig till projektörer och projektledare.

Säkrare arbete nära fjärrvärmeledningar

Kunskapen om hur markarbeten nära befintliga ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla kan ske säkert ska öka. En ny anvisning från Energiföretagen ger stöd.

Säkrare arbete nära fjärrvärmeledningar

Kunskapen om hur markarbeten nära befintliga ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla kan ske säkert ska öka. En ny anvisning från Energiföretagen ger stöd.

Belysningen i fokus i ombyggda Regnbågsallén

Regnbågsallén vid Luleå tekniska universitet har byggts om. En del av satsningen har varit på belysningen, som blandar varmt och kallt ljus.

Belysningen i fokus i ombyggda Regnbågsallén

Regnbågsallén vid Luleå tekniska universitet har byggts om. En del av satsningen har varit på belysningen, som blandar varmt och kallt ljus.

Skrift ger introduktion till arbete med berg

Vilka metoder används vid bygge i berg och hur arbetar bergbyggare? Det ger en skrift från Svenska geotekniska föreningen svar på.

Skrift ger introduktion till arbete med berg

Vilka metoder används vid bygge i berg och hur arbetar bergbyggare? Det ger en skrift från Svenska geotekniska föreningen svar på.

Batteridriven pålkran tar plats på bygget

Den drivs av el och låter mycket mindre när den inte pålar jämfört med en fossildriven maskin. Aarsleff är det första bolaget som har köpt in en batteridriven pålkran.

Batteridriven pålkran tar plats på bygget

Den drivs av el och låter mycket mindre när den inte pålar jämfört med en fossildriven maskin. Aarsleff är det första bolaget som har köpt in en batteridriven pålkran.

Tips för bättre riskhantering vid geotekniska arbeten

Projekt med stora geotekniska risker kan hantera dessa utan allt för stora kostnader och förseningar. Det visar en avhandling.

Tips för bättre riskhantering vid geotekniska arbeten

Projekt med stora geotekniska risker kan hantera dessa utan allt för stora kostnader och förseningar. Det visar en avhandling.

Julgranar ska skydda stränder från erosion

Vågor kan leda till att sediment från stränder förs bort. Statens geotekniska institut testar nya lösningar för att hindra det, bland annat med hjälp av använda julgranar.

Julgranar ska skydda stränder från erosion

Vågor kan leda till att sediment från stränder förs bort. Statens geotekniska institut testar nya lösningar för att hindra det, bland annat med hjälp av använda julgranar.

Klimatkrav vid hantering av schaktmassor

Minskad klimatpåverkan vid hantering av berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor. Det ska nya hållbarhetskriterier från Upphandlingsmyndigheten bidra till.

Klimatkrav vid hantering av schaktmassor

Minskad klimatpåverkan vid hantering av berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor. Det ska nya hållbarhetskriterier från Upphandlingsmyndigheten bidra till.

Utmaningar med att elektrifiera tunnelbyggen

Det finns bra förutsättningar för att börja använda elektriska maskiner för tunneldrivning visar en ny rapport. Men ekonomi och effektbrist i elnätet kan vara hinder.

Utmaningar med att elektrifiera tunnelbyggen

Det finns bra förutsättningar för att börja använda elektriska maskiner för tunneldrivning visar en ny rapport. Men ekonomi och effektbrist i elnätet kan vara hinder.

Massorna ska transporteras bort med båt

Snart går utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm in i högvarv. Stora mängder massor kommer då att uppstå. I de mest centrala delarna av Stockholm ska de föras bort med båt.

Massorna ska transporteras bort med båt

Snart går utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm in i högvarv. Stora mängder massor kommer då att uppstå. I de mest centrala delarna av Stockholm ska de föras bort med båt.

Uppdaterade anvisningar för fjärrvärmeledningar

Energiföretagens tekniska bestämmelse ”D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar” har kommit i en ny utgåva.

Uppdaterade anvisningar för fjärrvärmeledningar

Energiföretagens tekniska bestämmelse ”D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar” har kommit i en ny utgåva.